Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το έτος 2018 είναι πλεονασματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €9.961.624 και συνολικά έσοδα ύψους €15.656.455, τα οποία προέρχονται κυρίως από τόκους (€11.591.946), αμοιβές για υπηρεσίες δανείων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (€2.717.218), ασφαλιστικές υπηρεσίες (€500.000) και αμοιβή για υπηρεσίες κυβερνητικών δανείων (€597.291).

Οι δαπάνες του ΟΧΣ αφορούν μεταξύ άλλων σε αποδοχές προσωπικού (€4.475.120), λειτουργικές δαπάνες (€1.646.291), συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες (€1.189.214), αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού (€1.750.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€200.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το 2018 παρουσιάζει αύξηση ύψους 7,7% στις συνολικές δαπάνες σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το 2017 λόγω αύξησης στο μισθολόγιο, στις λειτουργικές δαπάνες, καθώς και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του ΟΧΣ ενημέρωσε την επιτροπή ότι όραμα και αποστολή του ΟΧΣ είναι η κατά προτεραιότητα παροχή σε πρόσωπα που έχουν μέτριο ή χαμηλό εισόδημα στεγαστικών δανείων, όπως και η σταδιακή μετατροπή του οργανισμού σε ένα εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα για την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών της οικογένειας.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, ο ΟΧΣ μετά την πρόσφατη τροποποίηση που επήλθε στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του έχει διευρύνει το πεδίο εργασιών του και είναι πλέον σε θέση να παραχωρεί δάνεια για την κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών της οικογένειας, όπως είναι η αγορά οικιστικού οικοπέδου, η αγορά εξοπλισμού κατοικίας, η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας, η κάλυψη διδάκτρων ή εξόδων που συνδέονται με ακαδημαϊκές σπουδές και η κάλυψη ιατρικών δαπανών. Περαιτέρω, ο οργανισμός έχει προβεί σε αλλαγές στην οργανωτική του δομή, η οποία έχει εγκριθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, στον προϋπολογισμό του ΟΧΣ περιλαμβάνονται κονδύλια για κεφαλαιουχικές δαπάνες που αφορούν στην απόκτηση νέου τεχνολογικού συστήματος, καθώς το υφιστάμενο σύστημα που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό παρέχεται από τη Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογραφήσεως, η οποία απορροφήθηκε από το συνεργατισμό. Ο ΟΧΣ, έχοντας δεχθεί υποδείξεις από την Κεντρική Τράπεζα για το διαχωρισμό του συστήματος, αλλά και αντιλαμβανόμενος ότι η διαδικασία αυτή θα παράσχει τη δυνατότητα διεύρυνσης των εργασιών του, προτίθεται να προκηρύξει άμεσα σχετικό διαγωνισμό για λήψη προσφορών προς το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του ΟΧΣ, το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο του οργανισμού ύψους €1,2 δις προέρχεται από κεφάλαια του ΟΧΣ, του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και του κράτους και από αυτά τα €435 εκατομ. (37%) είναι μη εξυπηρετούμενα, ενώ η κεφαλαιουχική επάρκεια του οργανισμού ανέρχεται στο 19,38% έναντι 16% που είναι η απαίτηση των εποπτικών αρχών.

Τέλος, όπως ο ίδιος ανέφερε, ο ΟΧΣ προτίθεται να εξαγγείλει τρία νέα σχέδια χρηματοδότησης, που θα αφορούν οικιστικά δάνεια για νέα ζευγάρια, φοιτητικά δάνεια για σπουδαστές και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού τα μέλη της επιτροπής έθεσαν μεταξύ άλλων ερωτήματα αναφορικά με την παρατηρούμενη μείωση εσόδων στον προϋπολογισμό του ΟΧΣ και τη συμμετοχή του οργανισμού στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία ενδεχομένως να αγοραστούν από το κράτος.

Ο πρόεδρος του ΟΧΣ απαντώντας στα τεθέντα ερωτήματα ανέφερε ότι η μείωση που παρατηρείται στον προϋπολογισμό όσον αφορά τα έσοδα από τόκους οφείλεται κατά κύριο λόγο στον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα, καθότι οι τράπεζες μειώνουν σημαντικά τα επιτόκια των οικιστικών δανείων. Περαιτέρω, δήλωσε ότι κάποιες τράπεζες δεν παρουσιάζουν στους καταναλωτές την πλήρη εικόνα σε σχέση με το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ), με αποτέλεσμα να δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση ότι διατηρούν χαμηλότερα επιτόκια από τον ΟΧΣ.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάληψης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία ενδεχομένως να αγοραστούν από το κράτος, ο ίδιος αρμόδιος επισήμανε ότι δεν πρόκειται για απόφαση του οργανισμού και ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό μόνο κατόπιν ενίσχυσης του ΟΧΣ με κατάλληλο προσωπικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2018.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων