Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Ονούφριος Κουλλά
Νίκος Κέττηρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μαριέλλα Αριστείδου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρέστησαν στην εν λόγω συνεδρία.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €249.236 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από ετήσια κρατική χορηγία ύψους €203.441 και από εισφορές για συντάξεις ύψους €45.795.

Οι κυριότερες δαπάνες που προνοούνται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό είναι οι ακόλουθες:

1. Μισθοδοσία υπαλλήλων

2. Επίδομα παραστάσεως

€89.508

€1.088

3. Συντάξεις

4. Ενοίκια

€97.760

€12.000

5. Αντιμισθία προέδρου και μελών επιτροπής

€17.900

6. Εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια

€4.010

7. Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού

€3.000

8. Άλλες δαπάνες

€21.970

9. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€2.000

Όσον αφορά τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοζυγισμένος και έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και ότι σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται. Οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν ότι ο προϋπολογισμός παρουσιάζεται μειωμένος λόγω εφάπαξ ποσού που δόθηκε σε συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο.

Αναλύοντας τον προϋπολογισμό, ο πρόεδρος της ΠΕΠ ανέφερε ότι η ΠΕΠ έχει υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρωση δύο κενών θέσεων λειτουργού, για να καλύψει τις ανάγκες των επαρχιών Πάφου και Λάρνακας, και ότι συναφώς αναμένεται πως αυτές θα πληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον προσφυγικό συνοικισμό Στρόβολος ΙΙπαρουσιάζονται προβλήματα σε αριθμό οικιών και για το λόγο αυτό πρέπει είτε να ανεγερθούν νέες οικίες είτε να επισκευαστούν οι υπάρχουσες είτε να εφαρμοστεί ο θεσμός της ενοικιαγοράς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 2018.

 

7 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων