Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και την 21η Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ).

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να αυξηθεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από ένα έτος σε τρία έτη.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διαβίβασε στην επιτροπή την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας χρήζει τροποποίησης κατά τον προτεινόμενο τρόπο, αφού η πολυπλοκότητα του δικαίου της Δημοκρατίας, όπως αυτό συνεχώς διαμορφώνεται, απαιτεί από τους κατόχους της θέσης του Δικηγόρου της Δημοκρατίας ένα ελάχιστο νομικό επίπεδο και μια ελάχιστη εμπειρία στην άσκηση της δικηγορίας, ώστε οι κάτοχοι των θέσεων να έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν των απαιτήσεων της θέσης, δεδομένου του γεγονότος ότι από την ημέρα που αναλαμβάνουν καθήκοντα χειρίζονται σοβαρές δικαστικές υποθέσεις. Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι για διορισμό στην αμέσως επόμενη θέση στην ιεραρχία της Νομικής Υπηρεσίας, δηλαδή στη θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α΄, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, απαιτείται μεταξύ άλλων εξαετής άσκηση της δικηγορίας. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, συνέχισε, αποκαθίσταται η αναλογικότητα των απαιτούμενων προσόντων των θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας και Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α΄.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της ΑΣΔΥΚ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι δε συμμετείχαν στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού κατά τη συζήτηση της τροποποίησης του υπό εξέταση σχεδίου υπηρεσίας και εισηγήθηκαν περαιτέρω όπως οι κανονισμοί αυτοί τροποποιηθούν, ώστε να απαιτείται διετής και όχι τριετής άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των κανονισμών.

 

27 Φεβρουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων