Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  
Μαρίνος Μουσιούττας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ για το έτος 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €97.910 και έσοδα ύψους €11.010 τα οποία προέρχονται κυρίως από τόκους επί των καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η διαφορά ύψους €86.900 που προκύπτει μεταξύ των προϋπολογιζόμενων εσόδων και εξόδων θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου, το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους 2018 να ανέλθει στις €920.000.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες του εν λόγω ταμείου για το έτος 2018 προορίζονται να καλύψουν κυρίως:

1. Κοινωνικές παροχές (€90.000).

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€5.500), οι οποίες αφορούν την αγορά υπηρεσιών φροντιστή για την κάλυψη των αναγκών πρώην οικοτρόφων του ΚΕΑΑ.

3. Λειτουργικές δαπάνες (€2.370), οι οποίες αφορούν κυρίως την ενίσχυση πρώην οικοτρόφων του ΚΕΑΑ σε σχέση με την αποϊδρυματοποίηση και την υποστηριζόμενη διαβίωσή τους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για κοινωνικές παροχές αφορούν στην επαγγελματική αποκατάσταση των αναπήρων και αναλύονται ως ακολούθως:

1. Σχέδιο Λειτουργίας και Δημιουργίας Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης, το οποίο στηρίζει τα άτομα με αναπηρίες, με σκοπό τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης (€50.000).

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει την επιχορήγηση της δημιουργίας και λειτουργίας πέντε έως οκτώ μικρών μονάδων για την αυτοεργοδότηση ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Νόμου.

2. Δύο Σχέδια Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες και για προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών για την αναπηρία, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 27 Απριλίου 2016 (€40.000).

Ειδικότερα, τα σχέδια αφορούν:

α. Στην επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών που σχετίζονται ή παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες (φροντιστές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.ά.) (€10.000) και

β. στην επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες σε δεξιότητες που βελτιώνουν την απασχολησιμότητά τους ή και την κοινωνική τους ενσωμάτωση (€30.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων αναφορικά με το Σχέδιο Λειτουργίας και Δημιουργίας Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρίες, καθώς και για τα Σχέδια Παροχής Χορηγιών σε Οργανώσεις για προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία και επαγγελματιών για την αναπηρία, τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατόπιν υποδείξεων της αρμόδιας υπηρεσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων για σκοπούς ορθότερης παρουσίασης του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ για το 2018, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, με επιστολή ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ για το έτος 2018.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

28 Φεβρουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων