Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και ο αναπλ. γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €5.429.165 και έσοδα ύψους €5.000.868, τα οποία προέρχονται από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€3.092.868), από δικαιώματα εγγραφής και πάγια δικαιώματα (€333.810), από τέλη για αμοιβαία κεφάλαια (€68.250), από τόκους εισπρακτέους (€293.500), καθώς και από διάφορα άλλα έσοδα (€1.212.440).

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το έτος 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τακτικές δαπάνες (€4.717.765), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Αποδοχές προσωπικού και αντιμισθίες μελών του συμβουλίου (€3.390.037).

β. Διάφορα έξοδα (€974.680).

γ. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€228.048).

δ. Έξοδα δημοσίευσης, προβολής, προώθησης και δημόσιων σχέσεων (€89.000).

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€661.400), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Μηχανογραφικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (€300.000).

β. Υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ (€150.000).

γ. Δόσεις δανείου για το νέο οίκημα του ΧΑΚ (€80.400).

δ. Εξοπλισμός μηχανογράφησης/συστημάτων διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας (€78.000).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το έτος 2018 συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το έτος 2017 παρουσιάζει μείωση εσόδων κατά 5,4% και μείωση δαπανών κατά 7,6% περίπου. Οι τακτικές δαπάνες παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ παρατηρείται οριακή αύξηση ύψους €44.312 (ποσοστό 1,01%) στις δαπάνες προσωπικού, η οποία οφείλεται στην αφυπηρέτηση του γενικού διευθυντή του ΧΑΚ στις αρχές του 2017. Οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση ύψους €447.000 (ποσοστό 40,4%).

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε ότι το χρηματιστήριο κατά την τελευταία εξαετία παρουσίασε ζημιές, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών, γεγονός που συνέβαλε στον κλονισμό της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, το ΧΑΚ καταβάλλει προσπάθειες για ανάκαμψη της πτωτικής πορείας των δραστηριοτήτων του των προηγούμενων χρόνων μέσω της εισαγωγής εταιρειών στη νέα αγορά και της εισαγωγής ομολόγων, δράσεις οι οποίες απέδωσαν σημαντική κεφαλαιοποίηση στο ΧΑΚ και το οδήγησαν σε κερδοφόρα πορεία κατά το έτος 2017.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη της επιτροπής απασχόλησε κυρίως το θέμα που αφορά την ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ.

Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε ότι η πτωτική πορεία των δραστηριοτήτων του ΧΑΚ και οι ζημιές των τελευταίων ετών δεν παρέχουν τη δυνατότητα στο χρηματιστήριο να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα η αποτίμηση της αξίας του οργανισμού να επηρεάζεται αρνητικά. Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων, ο ίδιος σημείωσε ότι το ΧΑΚ στο παρόν στάδιο δεν έχει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών και, σε περίπτωση ιδιωτικοποίησής του, η αποτίμηση της αξίας του δε θα είναι σημαντική.

Τέλος, όπως ο ίδιος ανέφερε, το ΧΑΚ αναμένει από το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωση σχετικά με την επιλογή συμβούλου που θα αναλάβει την ετοιμασία μελέτης για το επιχειρηματικό σχέδιο του χρηματιστηρίου, καθότι έχει λήξει σχετικός διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο για την αγορά υπηρεσιών προς το σκοπό αυτό.

Περαιτέρω, στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής ζήτησαν μεταξύ άλλων από τους αρμοδίους περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τους νομικούς συμβούλους του ΧΑΚ, το αποθεματικό, καθώς και τα ταμεία ευημερίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του ΧΑΚ, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκε εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει με την παρούσα έκθεση το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων