Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης του 2018 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και στις 26 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων του ίδιου υπουργείου.

Ο προϋπολογισμός του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €29.166.667, που αφορούν στην καταβολή δόσεων έναντι δανείου, και έσοδα ύψους €30.000.000. Τα έσοδα του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης προκύπτουν από τη μεταφορά στο εν λόγω ταμείο των 35/60 των εσόδων από την επιβολή του ειδικού φόρου στα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ το πλεόνασμα που προκύπτει θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του ταμείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 17η Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα, προέβη κατά το Δεκέμβριο του 2015 στην ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) με ποσό €175.000.000, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό ποσοστό 21,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ανακεφαλαιοποίησης προηγήθηκε η σύναψη σύμβασης δανείου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε προς το εν λόγω ταμείο δάνειο ύψους €175.000.000, το οποίο θα αποπληρωθεί σε είκοσι τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων δήλωσε ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος 2018 αφορούν στην καταβολή δόσεων έναντι του δανείου που συνήφθη με την Κυπριακή Δημοκρατία (€29.166.667). Περαιτέρω, σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ταμείου, ανέφερε ότι αυτά θα προέλθουν από τα 35/60 των εσόδων από την επιβολή του ειδικού φόρου σε πιστωτικά ιδρύματα (€30.000.000).

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ταμείο κατά το τέλος του έτους 2017 διατηρούσε αποθεματικό ύψους €59.000.000, το οποίο, εφόσον δεν προκύψει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, θα μεταφερθεί μέσα στο επόμενο διάστημα έναντι των δόσεων του δανείου μέχρι τη συνολική του αποπληρωμή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

  

 

27 Φεβρουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων