Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €7.950.000 και συνολικά έσοδα ύψους €7.956.010 τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες του ΙΚΥΚ για το 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα (€447.910).

2. Κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€7.492.090).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€10.000).

Ειδικότερα, οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας προορίζονται να καλύψουν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών (€7.392.090), οι οποίες αφορούν:

α. Νέες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές) (€3.313.713).

β. Υποχρεώσεις προς υφιστάμενους υποτρόφους σε όλα τα επίπεδα σπουδών (€3.884.459).

γ. Υποτροφίες που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του εθνικού γαλλικού οργανισμού “Campus France” στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας σε υφιστάμενους και νέους υποτρόφους (€173.918).

δ. Εξαιρετικές περιπτώσεις και απρόβλεπτες δαπάνες που δεν προβλέπονται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο του προϋπολογισμού (ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία, πληρωμή αναστολών υποτροφιών κ.ά.) (€20.000).

2. Κατά χάριν ειδικές υποτροφίες και οικονομικά βοηθήματα που παραχωρούνται μόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών (€100.000).

Σημειώνεται ότι στις προϋπολογισθείσες δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν νέες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν τα εξής:

1. Σχέδιο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές Σύριων προσφύγων.

2. Κατά χάριν οικονομικά βοηθήματα που παραχωρούνται στα τέκνα των θυμάτων και στα αδέλφια όσων θυμάτων δεν είχαν τέκνα, καθώς και σε ορισμένους τραυματίες της 11ης Ιουλίου 2011.

3. Κατά χάριν οικονομικά βοηθήματα που παραχωρούνται στα τέκνα των δασοπυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος τον Ιούνιο του 2016.

Αναλύοντας τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος δήλωσε ότι για την περίοδο 2018-2019 στους τεθέντες στόχους συγκαταλέγεται η εισαγωγή του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για υποτροφίες, η αναθεώρηση/επικαιροποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ιδρύματος, ο σχεδιασμός ενημερωτικού εντύπου το οποίο θα διανέμεται στους τριτοετείς μαθητές λυκείων, η αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος για την καταχώριση των αιτήσεων για υποτροφίες και η διασύνδεση του ιδρύματος με όλες τις κρατικές υπηρεσίες/τμήματα με στόχο τη μείωση των εγγράφων που απαιτείται να προσκομίζουν οι πολίτες κατά τη συμπλήρωση αίτησης για υποτροφία.

Ο ίδιος πιο πάνω αρμόδιος δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 υποβλήθηκαν συνολικά 1 437 αιτήσεις για υποτροφίες, ενώ το ίδρυμα παραχώρησε συνολικά 855 υποτροφίες οι οποίες αναλύονται στα ακόλουθα:

α. 704 υποτροφίες για πτυχιακές σπουδές,

β. 113 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές,

γ. 30 υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές και

δ. 8 υποτροφίες/βοηθήματα σε παθόντες πολέμου.

2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποβλήθηκαν συνολικά 1 713 αιτήσεις οι οποίες αφορούν 1 191 αιτήσεις για πτυχιακές σπουδές, 254 αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές και 59 αιτήσεις για διδακτορικές σπουδές. Περαιτέρω υποβλήθηκαν 19 αιτήσεις για βοηθήματα παθόντων πολέμου και 190 αιτήσεις από μη δικαιούχους οι οποίοι δεν πληρούσαν τους όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης. Το ίδρυμα για το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να παραχωρήσει 500-600 υποτροφίες για πτυχιακές σπουδές, 110 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και 30 υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη αναθεώρησης της πολιτικής παραχώρησης υποτροφιών, ώστε να παραχωρούνται και υποτροφίες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια με σκοπό την επιβράβευση της αριστείας.

Σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα, ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η ακαδημαϊκή επίδοση αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την παραχώρηση των υποτροφιών. Το ίδρυμα επιθυμεί την αύξηση του αριθμού των παραχωρούμενων υποτροφιών ειδικά για πτυχιακές σπουδές, ωστόσο αυτό δεν καθίσταται εφικτό λόγω του ύψους της κρατικής χορηγίας, η οποία δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των αναγκών της κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος αιτητή ο οποίος δεν εγκρίθηκε για υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή του ΙΚΥΚ, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το έτος 2018.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Φεβρουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων