Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2018 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Φεβρουαρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2018 είναι πλεονασματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €490.460 και συνολικά έσοδα ύψους €1.704.200. Οι δαπάνες του ταμείου αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (€205.450), καθώς και αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών (€220.000), ενώ τα έσοδα προέρχονται κυρίως από αποπληρωμή των δανείων και των τόκων (€1.429.102 και €275.088, αντίστοιχα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο πλαίσιο της πολιτικής για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή στην Κύπρο και με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 παραχωρούσε δάνεια για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και για διάφορους άλλους σκοπούς που γενικά συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της Κύπρου. Τα δάνεια παραχωρούνταν με ευνοϊκότερους, συγκριτικά με τα πιστωτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα, όρους δανειοδότησης.

Τα διάφορα σχέδια δανειοδότησης που λειτούργησαν κατά καιρούς ήταν μεταξύ άλλων το Σχέδιο Δανειοδότησης Κοινοτικών Συμβουλίων και Αρδευτικών Τμημάτων για την εκτέλεση έργων αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης υδάτων, το Σχέδιο Δανειοδότησης Επιτροπών Αναδασμού για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης της γεωργίας, το Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανωτέρων Σχολών για την ανάπτυξη της απασχόλησης, το Σχέδιο Συντήρησης/Αναπαλαίωσης Διατηρητέων Οικοδομών για την ανάπτυξη του πολιτισμού, το Σχέδιο Δανειοδότησης Γεωργοκτηνοτρόφων (μέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας) για την ανάπτυξη της γεωργοκτηνοτροφίας, τα Σχέδια Δανειοδότησης Ξενοδοχείων για επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων, για την ανέγερση ξενοδοχείων στα ορεινά θέρετρα, στα παραλιακά θέρετρα κ.λπ., το Σχέδιο Δανειοδότησης Δήμων, Σχολικών Εφορειών, Συμβουλίων Αποχετεύσεων, Ψαράδων, Ιδιοκτητών Εστιατορίων, Φορτηγών, Περιφερειακών Εταιρειών Δημόσιων Οδικών Μεταφορών, το Σχέδιο Δανειοδότησης Φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό και άλλα. Οι όροι δανειοδότησης των διαφόρων σχεδίων (περίοδος αποπληρωμής, ύψος επιτοκίου, χρόνος έναρξης αποπληρωμής και εξασφάλιση αποπληρωμής) είχαν καθοριστεί με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ρόλου του ταμείου επανειλημμένα απασχόλησε το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων, σε σχέση με τις αδυναμίες στη λειτουργία διάφορων σχεδίων δανειοδότησης και κυρίως την κατάσταση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των δανείων που παραχωρήθηκαν. Ως αποτέλεσμα, το συμβούλιο αποφάσισε το σταδιακό τερματισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων σχεδίων δανειοδότησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του (αρ. 64.083 και ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006) επικύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων για τη μη περαιτέρω χρησιμοποίηση του Ταμείου Δημοσίων Δανείων για την έκδοση νέων δανείων από το 2007. Παρά ταύτα, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων εξακολουθεί να λειτουργεί, με σκοπό να διαχειριστεί και να εισπράξει τις οφειλές για τα υφιστάμενα δάνεια.

Περαιτέρω, με τροποποίηση της νομοθεσίας η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Ιουνίου 2017 παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους Δανειστικούς Επιτρόπους να προβαίνουν σε αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις των καθυστερημένων δανείων, καθώς επίσης σε μερική ή ολική διαγραφή χρεών, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των δανείων και την είσπραξη του μεγαλύτερου δυνατού ποσού. Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί του ταμείου ελέγχονται ετησίως από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τα παραχωρηθέντα δάνεια και την πορεία αναδιάρθρωσης και είσπραξης των οφειλόμενων ποσών, καθώς και οποιωνδήποτε διαγραμμένων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία χρεών.

Συναφώς, με επιστολή ημερομηνίας ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2018, η Γενική Λογίστρια ενημέρωσε την επιτροπή αναφορικά με όλες τις ρυθμίσεις δανείων οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2018.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

27 Φεβρουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων