Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €7.600.000 για την κάλυψη αναγκών για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη κρίθηκε ανεπαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ζητείται η έγκριση συνολικών πρόσθετων πιστώσεων ύψους €7.600.000 για την κάλυψη των ακόλουθων αναγκών:

1. Η ετήσια δόση για κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου Συντάξεως της Αρχής, σύμφωνα με πρόσφατη αναλογιστική μελέτη που διεξήχθη την 31η Δεκεμβρίου 2016, για την αξιολόγηση του ταμείου. Για το σκοπό αυτό ζητούνται συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €2,6 εκατομ. κάτω από το Κεφάλαιο 60, άρθρο 000 “Υποχρέωση Ταμείου Συντάξεως”.

2. Το αναμενόμενο κόστος από την εφαρμογή του Σχεδίου Ευδόκιμης Αφυπηρέτησης, το οποίο έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής στη βάση σχετικής πρόνοιας των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η CYTA αναμένει ότι η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για την Αρχή, αφού μέρος του προσωπικού θα αντικατασταθεί με την πρόσληψη νέων ανθρώπων, με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, όπως και σημαντικά χαμηλότερο κόστος, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση για πλήρη αντικατάσταση των υπαλλήλων που θα αφυπηρετήσουν πρόωρα. Με βάση τα ίδια στοιχεία, αναμένεται η αφυπηρέτηση πενήντα περίπου υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2017. Για το σκοπό αυτό ζητούνται συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €5 εκατομ. κάτω από το Κεφάλαιο 20, άρθρο 410 “Αποζημίωση για Πρόωρη Αφυπηρέτηση”.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

6 Δεκεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων