Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, η γενική διευθύντρια και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΛΚ ποσού ύψους €1.902.000 για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και δραστηριοτήτων για τα οποία η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2017 κρίθηκε ανεπαρκής. Ειδικότερα, με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό προτείνεται μείωση κατά €2.017.752 του συνολικού κονδυλίου που αφορά τους βασικούς μισθούς και αύξηση κατά €1.902.000 διάφορων άλλων κονδυλίων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ανάγκη υποβολής του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το έτος 2017 προέκυψε πρωτίστως λόγω μεταβολών που ήταν αναγκαίες για την υλοποίηση της νέας δομής της ΑΛΚ μετά την εμπορικοποίηση μέρους των δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού ταυτόχρονα με την αλλαγή του ρόλου της από διαχειριστή σε ρυθμιστή. Οι εν λόγω μεταβολές πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη νομική υποχρέωση της Αρχής για διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων της, με τρόπο που οι υφιστάμενες προοπτικές ανέλιξης των υπαλλήλων να μην επηρεάζονται δυσμενώς.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πρόσθετες πιστώσεις, οι οποίες αφορούν την κάλυψη απολύτως αναγκαίων δαπανών και είναι μη προβλέψιμες, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Αρχής.

Ειδικότερα, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός προβλέπει:

1. την κατάργηση 195 θέσεων και τη δημιουργία 18 νέων θέσεων, καθώς και τη μετονομασία ορισμένων θέσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας δομής της Αρχής και

2. πρόσθετες πιστώσεις, που αφορούν κυρίως την κάλυψη:

α. της απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού το οποίο παρέμεινε στην υπηρεσία της Αρχής μετά την εμπορικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού (€290.000),

β. αυξημένης δαπάνης για υπερωρίες λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών στο λιμάνι Λάρνακας, οι οποίες θα καλυφθούν μέσω των εσόδων ως δικαιωμάτων επίβλεψης (€200.000) (αναμένεται να προκύψουν σχετικά έσοδα),

γ. αυξημένης δαπάνης για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κυρίως στο λιμάνι Λεμεσού μέχρι το διαχωρισμό των μετρητών (€330.000),

δ. αυξημένης δαπάνης για τέλη νερού σε λιμάνια, περιλαμβανομένου του παλιού λιμανιού Λεμεσού, του λιμανιού Πάφου και του λιμανιού Λατσιού (€110.000) (αναμένεται να προκύψουν σχετικά έσοδα),

ε. του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας προς το δήμο Λεμεσού μετά την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας του λιμανιού Λεμεσού (€82.000),

στ. εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες είναι αναγκαίο να παρέχονται στην ΑΛΚ από τρίτους (€50.000),

ζ. της δαπάνης για την αναβάθμιση και το διαχωρισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι Λεμεσού μετά την εμπορικοποίησή του (€300.000) και

η. απρόβλεπτων αναγκών σε διάφορα κονδύλια τα οποία προβλέπονται στον προϋπολογισμό (€500.000).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2017

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων