Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών) - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Δημόσιων Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201 και «Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών - Θέσεις Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄ και Λειτουργού Οδικών Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Δημόσιων Μεταφορών (Κλίμακα Α13(ii)) προς υλοποίηση των διατάξεων του κρατικού προϋπολογισμού του 2017, σύμφωνα με τον οποίο μία θέση Ανώτερου Λειτουργού Οδικών Μεταφορών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μεταφέρεται στη Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι:

1. ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) προς υλοποίηση των διατάξεων του συμπληρωματικού κρατικού προϋπολογισμού του 2009, σύμφωνα με τον οποίο εγκρίθηκε η δημιουργία και η πλήρωση τεσσάρων θέσεων Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄, δύο στον Τομέα Ρύθμισης και δύο στον Τεχνικό Τομέα, και

2. η αντικατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Οδικών Μεταφορών (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), ούτως ώστε αυτό να συνάδει προς το νέο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους πρώτους κανονισμούς, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 81.430 και ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2016, ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη σύσταση και λειτουργία Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η εν λόγω διεύθυνση είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνη για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, την προώθηση των δημόσιων μεταφορών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, τη διαχείριση των υφιστάμενων συμβάσεων και την ετοιμασία του νέου διαγωνισμού για τη σύναψη συμβάσεων δημόσιων επιβατικών μεταφορών μετά το 2020, καθώς και για τη μείωση του κόστους για το κράτος.

Επιπρόσθετα, με την υπό αναφορά απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε για τη σταδιακή μεταφορά στην εν λόγω διεύθυνση, από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, των θέσεων που είναι αναγκαίες για τη στελέχωσή της, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες της νέας διεύθυνσης μεταφέρονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο υπουργείο. Ειδικότερα, πέραν της θέσης Ανώτερου Λειτουργού Οδικών Μεταφορών (Κλίμακα Α13(ii)), για την οποία καταρτίζεται σχέδιο υπηρεσίας με τους κανονισμούς, προτείνεται όπως μεταφερθούν από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στη Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων οι ακόλουθες θέσεις:

1. Μία θέση Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)).

2. Τέσσερις θέσεις Λειτουργού Οδικών Μεταφορών (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11).

3. Δέκα θέσεις Ελεγκτών Μεταφορών (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)).

Παράλληλα, προτείνεται η συνέχιση της απασχόλησης στην υπό αναφορά διεύθυνση ενός υπεύθυνου ομάδας Οδικών Μεταφορών (Κλίμακα Ε8) και πέντε Εποπτών Μεταφορών (Κλίμακα Ε6).

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, δεν αναμένεται κάποια αύξηση στα έξοδα του υπουργείου για την κάλυψη των αναγκών των νέων θέσεων, αφού πρόκειται για μεταφορά τους από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή βουλευτές μέλη της ζήτησαν όπως κατατεθούν από το αρμόδιο υπουργείο επιπρόσθετες πληροφορίες, καθώς και η δομή της νέας Διεύθυνσης Δημόσιων Μεταφορών που δημιουργείται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε σ’ αυτήν ηλεκτρονικό μήνυμα με σχετικές πληροφορίες.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο κανονισμών για τα τρία σχέδια υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αποφάσισαν να εισηγηθούν κατά πλειοψηφία στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών τάχθηκε εναντίον της έγκρισης των κανονισμών.

28 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων