Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Μαριέλλα Αριστείδου Λίνος Παπαγιάννης
Σόλων Κασίνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Αντρέα Φακοντή, πρόεδρο της επιτροπής, σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 27 Ιουνίου και 14 Νοεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Χορηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), της Βουλής των Γερόντων, της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ) και της Παγκύπριας Ένωσης Συνταξιούχων (ΠΕΣΥ-ΣΕΚ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ, η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε πρόσωπο που είναι χαμηλοσυνταξιούχο και το οποίο δεν υπέβαλε αίτηση για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 35 του βασικού νόμου, αλλά ούτε και βάσει των διατάξεων του ίδιου νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με τις οποίες παραχωρείται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δικαίωμα υποβολής αίτησης, ανεξάρτητα από την πιο πάνω προθεσμία.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση του χρονικού ή και άλλου περιορισμού στην υποβολή αιτήσεων από χαμηλοσυνταξιούχους, προκειμένου αυτοί να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων, το οποίο επικράτησε να αναφέρεται ως συμπληρωματική σύνταξη”.

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου εξετάστηκε μαζί με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017». Ωστόσο, ενώ το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή σε νόμο στις 14 Ιουλίου 2017, η πρόταση νόμου παρέμεινε σε εκκρεμότητα ενώπιον της επιτροπής, καθότι κρίθηκε ότι η συζήτησή της δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στη συνέχεια στην επιτροπή σε σχέση με την πρόταση νόμου η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαφώνησε με τις ρυθμίσεις που αυτή περιλαμβάνει, για το λόγο ότι αυτή παραβιάζει τις διατάξεις του συντάγματος και επιβραβεύει, όπως ανέφερε, την παρανομία. Παράλληλα, δήλωσε ότι για όσους πολίτες υπέβαλαν αίτηση ακόμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας που παρέχεται από το νόμο εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, αν από τον έλεγχο που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι πληρούσαν το κριτήριο της αποξένωσης χρημάτων, όπως αυτό προνοείται από την ίδια υφιστάμενη νομοθεσία. Παρά τη διαφωνία της με τις προτεινόμενες διατάξεις η υπουργός εξέφρασε την ετοιμότητα του υπουργείου της να εξετάσει όποιες άλλες αιτήσεις υποβληθούν ένεκα μεταξύ άλλων της ευαισθησίας προς τα άτομα τρίτης ηλικίας, εφόσον οι αιτητές δικαιολογήσουν το εκπρόθεσμο της αίτησής τους.

Η εκπρόσωπος της Βουλής των Γερόντων τάχθηκε υπέρ της πρότασης νόμου, επειδή, όπως ανέφερε, αποτελεί ένα βήμα προς τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα με το οποίο υποστήριξε λεπτομερώς τη θέση της.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν επίσης με την πρόταση νόμου όπως αυτή κατατέθηκε στην επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

27 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων