Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €2.000.000 από κρατική χορηγία και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2017 κρίνεται ανεπαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ και τα όσα συναφώς αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η παροχή συμπληρωματικών πιστώσεων που προτείνεται αφορά την κάλυψη του κόστους των κατασκευαστικών και βελτιωτικών εργασιών των πιο κάτω έργων:

1. Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.

2. Κτίριο Κλινικής Αποκατάστασης.

3. Εργαστήρια Τμήματος Καλών Τεχνών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εγκεκριμένο ποσό στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2017, στο σχετικό άρθρο με τίτλο “κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες”, ύψους €2.369.700, έχει ήδη εξαντληθεί και, βάσει των συμβατικών και ειλημμένων υποχρεώσεων του πανεπιστημίου για τα πιο πάνω έργα, απαιτείται η άμεση ενίσχυση αυτού με το επιπλέον ποσό των €2.000.000. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η δαπάνη των €2.000.000 θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέσω του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του κράτους για το 2017.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας δήλωσε κατά την τοποθέτησή του ενώπιον της επιτροπής ότι οι συμβάσεις και τα σχετικά ποσά ελέγχονται από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων