Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1) του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €70.000 για την κάλυψη αναγκών για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη κρίθηκε ανεπαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ζητείται η έγκριση συνολικών πρόσθετων πιστώσεων ύψους €92.000 κάτω από τα άρθρα 332 «Αμοιβή Εμπειρογνωμόνων» (€70.000) και 330 «Αγορά Υπηρεσιών» (€22.000), ενώ παράλληλα προκύπτουν εξοικονομήσεις ύψους €22.000 από το άρθρο 106 «Μισθοί Συμβασιούχου Προσωπικού».

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι στον προϋπολογισμό του Φορέα περιλαμβάνεται πρόνοια για την πλήρωση τριών πρόσθετων θέσεων για σκοπούς ενίσχυσης της οργανωτικής δομής του, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί βάσει της κειμένης νομοθεσίας και αφορούν στην εξέταση παραπόνων των καταναλωτών για χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω καθυστέρησης στην πλήρωση των εν λόγω θέσεων, στην παρούσα φάση είναι ανάγκη ο Φορέας να προχωρήσει με την ανανέωση των υφιστάμενων συμβολαίων για την αγορά υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα κρίνεται σκόπιμη η πρόσληψη εμπειρογνώμονα για την τεκμηρίωση των τεχνικών πτυχών των αποφάσεων του Φορέα, όπως και για την άμεση τεκμηρίωση των παραπόνων, ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από το εξωτερικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

 

 

29 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων