Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για τη Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της Συμφωνίας για τη Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπεγράφη την 21η Νοεμβρίου 2014 κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.852 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η συμφωνία προνοεί τη μεταφορά από το κράτος καταδίκης στο κράτος εκτέλεσης του οποίου είναι πολίτες υπηκόων των συμβαλλόμενων μερών που έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση και η υπολειπόμενη περίοδος της ποινής φυλάκισης είναι τουλάχιστον διάρκειας έξι (6) μηνών, προκειμένου να εκτίσουν την ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής που τους επιβλήθηκε, νοουμένου ότι ο κατάδικος συγκατατίθεται για τη μεταφορά του.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπρoσώπους, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των προνοιών της εν λόγω συμφωνίας είναι το αδίκημα στο οποίο καταδικάστηκε το άτομο που ζητείται να μεταφερθεί να αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω συμφωνία οριστικοποιήθηκε και υπογράφηκε στη Λευκωσία κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Ιρανού Υπουργού Δικαιοσύνης το Νοέμβριο του 2014 και οι πρόνοιές της συνάδουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων του 1983, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρωτικό) Νόμο του 1986.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

28 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων