Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών και Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και του Future Worlds Center. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παρ’ όλο που δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα τις απόψεις του.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη και στη Λευκωσία στις 17 Νοεμβρίου 2016, κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 80.241 και ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2016.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η συμφωνία αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών παραμέτρων εντός των οποίων το Γραφείο της UNHCR θα συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για εφαρμογή των όρων εντολής του, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παροχή διεθνούς προστασίας σε πρόσφυγες, αιτητές ασύλου και άλλα άτομα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και θα ετοιμάζει και θα εφαρμόζει προγράμματα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω συμφωνία καταγράφει τα προνόμια, τις ασυλίες και τις φορολογικές διευκολύνσεις που θα απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στο Γραφείο της UNHCR στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπρόσωπους, η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γραπτής ειδοποιήσεως μέσω διπλωματικών καναλιών, μέσω των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο ότι οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου της UNHCR, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ενημέρωσαν την επιτροπή για τις δράσεις τους στη Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι από τον Αύγουστο του 1974, όταν άρχισαν να δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία, μέχρι και το 1997 εφάρμοσαν μια σειρά προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος των εκτοπισμένων μετά την τουρκική εισβολή. Παράλληλα, μέχρι το 2002, ήταν υπεύθυνοι για την καταγραφή των αιτητών ασύλου και για την εξέταση των αιτήσεων για το καθεστώς του πρόσφυγα, ευθύνη την οποία ανέλαβε στη συνέχεια η Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπρόσωπους, οι δραστηριότητες του Γραφείου της UNHCR σήμερα επικεντρώνονται στην παροχή στήριξης στη Δημοκρατία για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, των διαδικασιών και εξουσιών που διέπουν το σύστημα προστασίας προσφύγων, όπως αυτά προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, το Γραφείο UNHCR συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, τις ΜΚΟ και άλλους φορείς και οργανώσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το προσφυγικό ζήτημα, με στόχο τη δημιουργία κλίματος ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με ηλεκτρονικό μήνυμά του, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή ότι δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση ή διαφωνία με την προώθηση του νομοσχεδίου.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου της σύμβασης.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος αυτού πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017».

 

28 Νοεμβρίου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων