Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Μετεωρολογίας - Θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ και Μετεωρολογικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Νίκος Κέττηρος  

Όπως είναι γνωστό, για τους πιο πάνω κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017. Ωστόσο, η συζήτηση των κανονισμών αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 10 Νοεμβρίου 2017, γιατί εν τω μεταξύ διαπιστώθηκαν μικρής έκτασης ασάφειες και κενά στο κείμενο των κανονισμών, τα οποία έχρηζαν διόρθωσης, προτού οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επανεξέτασε τους προτεινόμενους κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των κανονισμών, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της. Συνοπτικά, υπενθυμίζεται ότι σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ και για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού, αντίστοιχα, έτσι ώστε τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις αυτές να ανταποκρίνονται με σαφήνεια στα καθήκοντα και τις ευθύνες των πιο πάνω θέσεων.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων η προτεινόμενη πρόνοιά τους όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄, η οποία καθορίζει την ελάχιστη διάρκεια της απαιτούμενης μεταπτυχιακής ή ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη μετεωρολογία σε τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τι περιλαμβάνει η αναφορά σεμεταπτυχιακή εκπαίδευσηκαι κατά πόσο αυτή περιλαμβάνει και το μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Τοποθετούμενη στα πιο πάνω η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού υποστήριξε ότι οποιαδήποτε μεταπτυχιακή ή ειδική εκπαίδευση δεν πρέπει να συγχέεται ούτε να εξισώνεται με συναφές μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα σχετικών γνώσεων και είναι διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους. Σχετικά, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Μετεωρολογίας πρόσθεσε ότι η υπό αναφορά ειδική εκπαίδευση, η οποία πλέον πραγματοποιείται μόνο από προσοντούχο προσωπικό του Τμήματος Μετεωρολογίας, ενώ στο παρελθόν πραγματοποιούνταν μόνο από το Κολέγιο του Βρετανικού Μετεωρολογικού Γραφείου, κρίνεται ως αναγκαίο προσόν, για να μπορεί οποιοσδήποτε λειτουργός του τμήματος να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, και παρέχεται σε όλους τους λειτουργούς.

Στη βάση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Τμήματος Μετεωρολογίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί το κείμενο των κανονισμών ως ακολούθως:

1. Στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ και στη σχετική υποσημείωση αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης Μετεωρολογικού Λειτουργού να περιλαμβάνεται αναφορά μόνο σε ειδική εκπαίδευση και να διαγραφεί η αναφορά σε μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της σχετικής πρόνοιας και να αποφευχθούν το ενδεχόμενο ταύτισής της με μεταπτυχιακό δίπλωμα και η τυχόν σύγχυση γύρω από το θέμα.

2. Η ειδική εκπαίδευση που περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ να αφορά σε θέματα σχετικά με την πρόγνωση καιρού και όχι τη μετεωρολογία, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με περισσότερη σαφήνεια στο αντικείμενο της ειδικής εκπαίδευσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού υιοθέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις, αποφάσισε να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο των κανονισμών στη βάση των πιο πάνω, έτσι ώστε:

1. στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ να περιλαμβάνεται η ειδική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών σε θέματα που αφορούν την πρόγνωση καιρού και

2. στη σχετική υποσημείωση αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης Μετεωρολογικού Λειτουργού να περιλαμβάνεται ότι, σε περίπτωση διορισμού υποψηφίου ο οποίος δεν έχει εκπαίδευση στην πρόγνωση του καιρού, αυτός θα υποχρεούται, αν του προσφερθεί υποτροφία, να αποκτήσει τέτοιο προσόν με ειδική εκπαίδευση.

Περαιτέρω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών.

  

 

16 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων