Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Εισδοχή και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών, η οποία υπογράφηκε στις 15 Μαρτίου 2016 στη Λευκωσία και εγκρίθηκε με την καλυπτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.707, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, η οποία τροποποίησε την προηγούμενη απόφασή του με αρ. 80.446, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο στοχεύει στην αναγνώριση στην Αρμενία τίτλων σπουδών που απονέμονται από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας και στην ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο κρατών στον εν λόγω τομέα.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μέσω της υπογραφής διμερών συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών μεταξύ των μερών είναι συγκρίσιμοι. Περαιτέρω, διευκολύνεται η διαδικασία αναγνώρισης από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος των τίτλων σπουδών που απονέμονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τέτοιου είδους συμφωνίες αποτελούν εργαλείο για την ενίσχυση των προσπαθειών προβολής της ανώτερης εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης .

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος αυτού πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Εισδοχή και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017».

15 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων