Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Ανακριτή Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Νίκος Κέττηρος
Άριστος Δαμιανού Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν η προϊσταμένη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανακριτή Α΄ στη Νομική Υπηρεσία για τις ανάγκες της ΜΟΚΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο και με όσα κατέθεσε στην επιτροπή η προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ, με τον προϋπολογισμό του 2017 δημιουργήθηκαν δύο νέες θέσεις Ανακριτή Α΄ κλίμακα Α11(ii), με στόχο τη δημιουργία ορθολογιστικής δομής στη ΜΟΚΑΣ, καθώς και την ενίσχυσή της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες και στα καθήκοντά της. Οι Ανακριτές Α΄ θα είναι υπεύθυνοι ενός ή περισσότερων κλάδων εργασίας της ΜΟΚΑΣ και απαιτούμενο προσόν για διεκδίκηση της θέσης είναι πενταετής υπηρεσία στη θέση Ανακριτή.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί εγκρίθηκαν από την αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Όλοι όσοι παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών η επιτροπή ζήτησε το οργανόγραμμα της ΜΟΚΑΣ και απεστάλη στην επιτροπή αργότερα επιστολή από την προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, δεν υπάρχει σήμερα οργανωτική δομή στη ΜΟΚΑΣ λόγω του περιορισμένου αριθμού του υφιστάμενου προσωπικού, ωστόσο με την πρόσληψη των δύο Ανακριτών Α΄, καθώς και των Ανακριτών στο βαθμό εισδοχής θα καταστεί δυνατή η δημιουργία Τμήματος Ανάλυσης και Τμήματος Αστυνομικής και Διεθνούς Συνεργασίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

8 Νοεμβρίου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων