Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 20 Οκτωβρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΕΤΕΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Πολεοδομικού Συμβουλίου, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και της εταιρείας Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνωνας Λτδ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η ΟΕΒ, η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ και οι εταιρείες Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) Λτδ”, “Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού Λτδ”, “Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου Λτδ”, “Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ”, “ΛΛΛΑ Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ”, “ΠΕΑΛ Τηλλυρίας Λτδ και “Kapnos Airport Shuttle”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16Ε(2) και 26 του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, είναι ο καθορισμός των μελών και των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών για υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16Ε της νομοθεσίας, σύμφωνα με το οποίο συστήνεται Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών στην οποία συμμετέχει ως πρόεδρος ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και ένα μέλος της προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ τα υπόλοιπα μέλη και οι αρμοδιότητές της Αρχής καθορίζονται με κανονισμούς.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, οι τελευταίοι καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται ως μέλη της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών τα ακόλουθα δέκα πρόσωπα:

1. O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

2. O πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

3. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

4. Ο πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

5. Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

6. Ο πρόεδρος της ΟΕΒ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

7. Ένας ακαδημαϊκός με γνώσεις στις οδικές μεταφορές.

8. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

10. Ο γενικός οργανωτικός γραμματέας της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

Περαιτέρω, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προτείνεται όπως η Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών μελετά και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, μεταξύ άλλων, για θέματα διαμόρφωσης πολιτικής για τις μεταφορές και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, για την προώθηση και δημιουργία κινήτρων για χρήση των μέσων μαζικής κυκλοφορίας, τη διαμόρφωση πολιτικής κομίστρων, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, κυρίως όσον αφορά θέματα υποδομών, σταθμών μετεπιβίβασης, αμαξοστασίων και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Σημειώνεται ότι το 2015 είχαν κατατεθεί στη Βουλή κανονισμοί που ρύθμιζαν το ίδιο θέμα. Στα πλαίσια της εξέτασής τους ενώπιον της τότε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν ενστάσεις κυρίως αναφορικά με τη σύνθεση της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών, ενώ παράλληλα εισηγήθηκαν την περαιτέρω τροποποίηση των προνοιών τους. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων απέσυρε από τη Βουλή τους εν λόγω κανονισμούς και διαμόρφωσε το κείμενό τους με βάση τα δεδομένα που τέθηκαν ενώπιόν του και κατέθεσε στη Βουλή νέο κείμενο κατόπιν νέας έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2017.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, ζήτησε όπως δοθεί η δυνατότητα εκπροσώπησης του γενικού διευθυντή του υπουργείου του, ο οποίος με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς συμμετέχει στη Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών, και από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, εισηγήθηκε όπως δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών να θέτουν θέματα τα οποία θα μελετά η Αρχή και θα υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, της εταιρείας Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνωνας Λτδ και του ΕΤΕΚ, χωρίς να διαφωνούν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, ζήτησαν όπως στην εν λόγω Αρχή συμμετέχουν τόσο εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εταιρειών όσο και του ΕΤΕΚ ως τεχνικού συμβούλου του κράτους.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ συμφώνησε με του σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η εταιρεία ΟΣΕΛ Λτδ, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, στην επιστολή της, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2017, προς την επιτροπή εκφράζει την ευαρέσκειά της τόσο για την προώθηση των κανονισμών όσο και για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, διατηρεί όμως παράλληλα κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς για τη λήψη αποφάσεων από την Αρχή όσο και για τη δυνατότητα επιβολής αυτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ζήτησε από τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όπως διαμορφώσουν το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τις πιο πάνω εισηγήσεις και όπως καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής νέο αναθεωρημένο κείμενό τους.

Η εκτελεστική εξουσία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την επιθυμία των εμπλεκομένων για παροχή βοήθειας στο έργο της εν λόγω Αρχής όσο και το όραμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σχετικά με τη σύνθεσή και τη λειτουργία της, κατέθεσε στην επιτροπή νέο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών να θέτουν θέματα τα οποία η Αρχή θα μελετά και θα υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Παράλληλα διαμορφώνεται ανάλογα η σύνθεση της Αρχής ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση από αυτή του ακαδημαϊκού με γνώσεις στις οδικές μεταφορές με έναν εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ.

2. Με τη δυνατότητα εκπροσώπησης σε αυτή των γενικών διευθυντών των Υπουργείων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών από εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπούς τους.

3. Με την προσθήκη σε αυτή ως μελών δύο εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών με επιστολή του, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2017, εισηγείται όπως η σύνθεση της Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών διαμορφωθεί, ώστε να μετέχουν σε αυτή οι ακόλουθοι:

1. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως πρόεδρος.

2. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

3. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

4. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

5. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

6. Ο πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

7. Ένας εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ.

8. Ένας ακαδημαϊκός με γνώσεις στις οδικές μεταφορές.

9. Ένας εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

10. Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

11. Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Υπό το φως των πιο πάνω, στα πλαίσια της δεύτερης συνεδρίας της επιτροπής, η τελευταία διαμόρφωσε το αναθεωρημένο από την εκτελεστική εξουσία κείμενο των υπό εξέταση κανονισμών, ούτως ώστε στη σύνθεση της Αρχής να περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

8 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων