Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου
Ευανθία Σάββα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η συνδικαλιστική οργάνωση ΕΠΟΠΑΗ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του γενικού διευθυντή στην ΑΗΚ, ώστε οι όροι του να συνάδουν με τη ρυθμιστική απόφαση 04/2014 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ΚΔΠ 372/2014, που αφορά το λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι όροι του σχεδίου υπηρεσίας συνάδουν πλήρως με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου και με τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων γενικού διευθυντή της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κατά τη συζήτηση επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας κυρίως γίνεται, ώστε οι πρόνοιές του να συνάδουν με τη σχετική ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΕΚ, με την οποία ρυθμίζεται ο λειτουργικός διαχωρισμός της ΑΗΚ.

Οι εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

 

 

 

8 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων