Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Χρίστος Χρίστου Γεώργιος Προκοπίου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Οκτωβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να εισαχθούν σ’ αυτόν οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η εφαρμογή των διατάξεών του. Περαιτέρω, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην αντικατάσταση του υφιστάμενου εντύπου με τίτλο Εξιτήριο και ενημερωτικό σημείωμα για τον ασθενή με νέο έντυπο, ώστε αυτό να καταστεί συμβατό με τις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου από την επιτροπή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οργανώσεις που παρευρέθηκαν ενώπιόν της δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιές του.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει ενοποίηση της νομοθεσίας για τα ιδιωτικά και για τα κρατικά νοσηλευτήρια, άποψη η οποία κρίθηκε σκόπιμο από την επιτροπή όπως μελετηθεί περαιτέρω από το αρμόδιο υπουργείο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

7 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων