Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Τ. Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου
Ευανθία Σάββα Λίνος Παπαγιάννης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς
Ανδρέας Κυπριανού Μη μέλη επιτροπής:
Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιωργάλλας
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, την Αλληλεγγύη και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, καθώς και από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλο Μυλωνά και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε:

1. το ύψος των τελών που συνολικά επιβάλλονται για το έτος 2017 από κάθε συμβούλιο αποχετεύσεων στους ιδιοκτήτες και κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας, με βάση την αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, να μην υπερβαίνει το ύψος των τελών που συνολικά επιβλήθηκαν από το οικείο συμβούλιο αποχετεύσεων στους ιδιοκτήτες και κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2016 και

2. σε περίπτωση κατά την οποία καταβλήθηκε από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας τέλος για το έτος 2017 το ύψος του οποίου υπερβαίνει το τέλος το οποίο το οικείο συμβούλιο αποχετεύσεων πρέπει να επιβάλει δυνάμει νέας τιμολόγησης, το ποσό το οποίο καταβλήθηκε πέραν του κανονικού να επιστρέφεται από το εν λόγω συμβούλιο στον ιδιοκτήτη ή στον κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας, ανάλογα με την περίπτωση, διά συμψηφισμού του με το επιβλητέο τέλος αναφορικά με το έτος 2018.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση της σχετικής απόφασης που λήφθηκε πρόσφατα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία ορισμένα συμβούλια αποχετεύσεων πρέπει να μειώσουν τα επιβαλλόμενα για το έτος 2017 τέλη. Περαιτέρω, η ανάγκη εισαγωγής στη βασική νομοθεσία σχετικής διάταξης για επιστροφή καταβληθέντος ποσού διά συμψηφισμού του με το επιβλητέο τέλος αναφορικά με το επόμενο έτος απορρέει από το γεγονός ότι πολλοί ιδιοκτήτες και κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας κατέβαλαν τα σχετικά τέλη για το 2017, προτού ληφθεί η σχετική απόφαση για μείωσή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και του μέλους της ανεξάρτητου βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

3 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων