Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης ’γριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ευανθία Σάββα Μιχάλης Γιωργάλλας
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Κάρουλλας Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αννίτα Δημητρίου Λίνος Παπαγιάννης
Νίκος Κέττηρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου, που κατατέθηκε εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης ’γριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να αυξηθεί από δύο σε τέσσερις ο μέγιστος αριθμός κυνηγετικών σκύλων ανά κυνηγό που δύναται να επιτρέψει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας να τον συνοδεύουν κατά τις κυνηγετικές του εξορμήσεις.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα θέματα αυτά σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2017, στα πλαίσια της εξέτασης σχετικών προτάσεων νόμου και σχετικών κανονισμών, στην παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, καταθέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

3 Νοεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων