Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Οκτωβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του να δύναται να εγκρίνει πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία υποβάλλεται έπειτα από εισήγηση του Εφόρου Φορολογίας, για τη διαγραφή συνολικής φορολογικής οφειλής η οποία δεν υπερβαίνει τα €100, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, στο πλαίσιο της πρόσφατης συζήτησης που διεξήχθη τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και ενώπιον της ολομέλειας του σώματος κατά την ψήφιση σχετικής πρότασης νόμου που τροποποιούσε τον ίδιο νόμο και στόχο είχε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, διαπιστώθηκε ότι 34 521 πρόσωπα, φυσικά και νομικά, έχουν συνολικές καθυστερημένες φορολογικές οφειλές οι οποίες ανέρχονται σε ποσό ύψους μέχρι €100. Το σύνολο των καθυστερημένων φορολογικών οφειλών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε χρηματικών επιβαρύνσεων οι οποίες εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία (€0-€100), σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, ανέρχεται στα €2.105.082 και αναλογεί κατά μέσο όρο, ανά φορολογούμενο πρόσωπο, οφειλόμενο φορολογητέο ποσό ύψους €60.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εισηγητής της πρότασης νόμου, η διαδικασία είσπραξης των εν λόγω οφειλών κρίνεται ως ασύμφορη για τη Δημοκρατία, καθότι το εκτιμώμενο διοικητικό κόστος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση και την είσπραξη των εν λόγω οφειλών υπερβαίνει τα προσδοκώμενα έσοδα.

Περαιτέρω, ο ίδιος τόνισε ότι η πρόταση νόμου δεν προβλέπει την άμεση διαγραφή των εν λόγω οφειλών, αλλά, όπως διευκρίνισε, παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία να εγκρίνει πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από σχετική εισήγηση του Εφόρου Φορολογίας, για τη διαγραφή συνολικής φορολογικής οφειλής η οποία δε θα υπερβαίνει το ποσό των €100.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας τοποθετούμενος επί του θέματος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δηλώνοντας παράλληλα ότι το διοικητικό κόστος για την είσπραξη των εν λόγω οφειλών καθιστά τη διαδικασία είσπραξης ασύμφορη για τη Δημοκρατία.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων -περίπου 22 000- αφορούν διοικητικά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί και παραμένουν ανείσπρακτα, τόνισε δε ότι το τμήμα θα προβεί σε διαγραφές χρεών μόνο εφόσον οριστικοποιηθούν όλες οι οφειλές του έτους 2015 και νοουμένου ότι οι οφειλέτες έχουν υποβάλει όλες τις απαιτούμενες φορολογικές τους δηλώσεις.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι, στην περίπτωση που η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο, στα αρχικά στάδια της εφαρμογής του αναμένεται μία σημαντική και συλλογική διαγραφή, ενώ στη συνέχεια στόχος του τμήματος θα είναι η ομαδοποίηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών μια φορά ετησίως.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, υιοθετώντας την τοποθέτηση του Τμήματος Φορολογίας, δήλωσε ότι το υπουργείο τάσσεται υπέρ των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

31η Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων