Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο βοηθός διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η βοηθός διευθύντρια της Νεφρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η συντονίστρια μεταμοσχεύσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου, της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρδιοπαθών. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, παρόλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στην επιτροπή.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου, ώστε η δεδηλωμένη εν ζωή θέληση δυνητικού δότη για αφαίρεση των οργάνων του για σκοπούς μεταμόσχευσης, όπως αυτή τεκμηριώνεται στο εθνικό μητρώο δυνητικών δοτών, να μη δύναται να αναιρεθεί μεταθανάτια από οποιοδήποτε από τους νενομισμένους αντιπροσώπους του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Υγείας και με τα όσα επεξήγησε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλλεται για την αύξηση του αριθμού των μεταθανάτιων δοτών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μεταμόσχευση οργάνων έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς και αποτελεί την οικονομικά πιο αποτελεσματική μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του και την ίδια την κοινωνία.

Επιπρόσθετα, με βάση όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η έλλειψη μοσχευμάτων αποτελεί ένα μεγάλο και δισεπίλυτο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της δυσαναλογίας μεταξύ των διαθέσιμων οργάνων προς μεταμόσχευση και του αριθμού του ασθενών στις λίστες αναμονής. Συναφώς, η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των τελευταίων χωρών παγκοσμίως με μόνο 6,5 περίπου μεταθανάτιους δότες ανά εκατομμύριο, ενώ σήμερα 50 άτομα περίπου βρίσκονται σε αναμονή μοσχεύματος νεφρού με πολύ μικρές πιθανότητες για μεταμόσχευση, λόγω του μειωμένου αριθμού μεταθανάτιων δοτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των προνοιών του νομοσχεδίου από την επιτροπή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οργανώσεις που παρευρέθηκαν ενώπιόν της δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

30 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων