Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
Νίκος Νουρής Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν ειδική διάταξη σε σχέση με τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας οι οποίες θα διεξαχθούν το 2018, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και κατ ακολουθίαν η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού θα λήγουν την 18η Δεκεμβρίου 2017 αντί τη 2α Ιανουαρίου 2018, όπως προβλέπεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου οι οποίες αφορούν την κατάρτιση του εκάστοτε συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου. Επιπρόσθετα, σκοπείται η κατάργηση σχετικής διάταξης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας η οποία κατέστη ανενεργή, λόγω της κατάργησης της υποχρεωτικής άσκησης του εκλογικού δικαιώματος αναφορικά με όλες τις εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών, η προτεινόμενη σύντμηση της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας κρίθηκε αναγκαία, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να συμπίπτει η διεξαγωγή των επικείμενων προεδρικών εκλογών με ιδιαίτερης σημασίας κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Φεβρουάριο του 2018 και οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά το ποσοστό συμμετοχής των εκλογέων στις υπό αναφορά εκλογές. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται δυνατή η διενέργεια των επόμενων εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας την 28η Ιανουαρίου 2018. Περαιτέρω, στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δε λάβει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, η εκλογή θα επαναληφθεί μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων την αμέσως επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 4η Φεβρουαρίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

18 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων