Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών, ώστε οι ειδικευόμενοι και οι ασκούμενοι ιατροί, καθώς και οι εξαρτώμενοί τους να καταστούν δικαιούχοι παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καταβάλλοντας υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος που λαμβάνουν. Περαιτέρω, με τους κανονισμούς σκοπείται η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους παρέχεται σήμερα, δυνάμει των πιο πάνω κανονισμών, στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με την πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση οι ειδικευόμενοι και οι ασκούμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια θα απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων και θα υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους δημόσιους υπαλλήλους. Με τη δεύτερη προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων με τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών των κανονισμών από την επιτροπή, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ εξέφρασε την ευαρέσκειά του σε σχέση με την πρόνοια των κανονισμών με την οποία παρέχεται στους ειδικευόμενους και στους ασκούμενους ιατρούς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί αίρεται η αδικία και η άνιση μεταχείριση προς τα πρόσωπα αυτά. Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι, παρ’ όλο που η ΠΑΣΥΚΙ συμφωνεί με την πιο πάνω προτεινόμενη ρύθμιση, η αποκοπή της τάξεως του 1,5% από το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνουν οι ειδικευόμενοι και οι ασκούμενοι ιατροί είναι υπερβολική, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα δε λαμβάνουν κανονικό μισθό αλλά επίδομα.

Τοποθετούμενος στο πιο πάνω ζήτημα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην εξίσωση των ασκούμενων και των ειδικευόμενων ιατρών με τους δημόσιους υπαλλήλους σε σχέση με το ύψος της αποκοπής για σκοπούς παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ώστε να καταβάλλουν το ίδιο ποσοστό συνεισφοράς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί από νομοτεχνική άποψη.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων