Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να μην απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τόσο για τη διαγραφή κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε μη ρυθμιζόμενη αγορά όσο και για την παράταση της αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε μη ρυθμιζόμενη αγορά.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αλλά και τα όσα ανέφεραν στο πλαίσιο της συζήτησης οι εμπλεκόμενοι φορείς, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των μη ρυθμιζόμενων αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το γεγονός ότι η ΕΚΚ δεν έχει την αρμοδιότητα και δεν εποπτεύει τη συμμόρφωση των εταιρειών των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε μη ρυθμιζόμενες αγορές, συνεπώς δεν κρίνεται ορθό να ρυθμίζει η ίδια θέματα που αφορούν τη μη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σημειώνεται ότι η ΕΚΚ έχει την αρμοδιότητα μόνο για τα θέματα εποπτείας και λειτουργίας της ρυθμιζόμενης (κύριας) αγοράς του ΧΑΚ, ενώ η λειτουργία των μη ρυθμιζόμενων αγορών πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα του ΧΑΚ, καθότι η ΕΚΚ δεν εποπτεύει τις εισηγμένες σε αυτή την αγορά εταιρείες.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο δεν τέθηκε ενώπιον των εμπλεκόμενων φορέων για διαβούλευση, καθότι αφορά καθαρά διαδικαστικό θέμα το οποίο προκύπτει μεταξύ της ΕΚΚ και του ΧΑΚ.

Τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΚΚ όσο και του ΧΑΚ εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

11 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων