Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε η αρμοδιότητα έγκρισης του ύψους του κατ’ αποκοπήν επιδόματος οδοιπορικών και της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία δημόσιων υπαλλήλων να μεταφερθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στον οικείο γενικό διευθυντή υπουργείου ή στον οικείο προϊστάμενο ανεξάρτητης υπηρεσίας, σύμφωνα με κριτήρια και προϋποθέσεις που θα συνεχίσει να καθορίζει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς κατ’ αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών καταβάλλεται σε υπαλλήλους των οποίων τα καθήκοντα συνεπάγονται οδοιπορικά ομοιόμορφου χαρακτήρα και το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Με βάση την υφιστάμενη πρακτική, το ύψος του εν λόγω επιδόματος καθορίζεται κατά περίπτωση στη βάση του μέσου αριθμού των χιλιομέτρων που διανύονται σε μηνιαία βάση για αντιπροσωπευτική περίοδο και των εν ισχύι επιδομάτων οδοιπορικών, ενώ αναθεωρείται αυτόματα με βάση τις διακυμάνσεις στις τιμές τους.

Περαιτέρω, με βάση τους ίδιους κανονισμούς, κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αποζημίωση καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους που απασχολούνται υπερωριακά μεταξύ άλλων με το κομμάτι και το ύψος της καθορίζεται επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση, βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπολογίζεται στη βάση του μέσου χρόνου απασχόλησης για κάθε εργασία, τη μέση ωριαία αμοιβή του χαμηλότερου μισθοδοτικά επηρεαζόμενου προσωπικού και την εκάστοτε ισχύουσα φόρμουλα υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, για σκοπούς μείωσης του διοικητικού κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, καθώς και λόγω της ανάγκης διατήρησης των αναγκαίων μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η εμπλοκή του Υπουργείου Οικονομικών στη διαδικασία έγκρισης του ύψους των εν λόγω ωφελημάτων είναι τυπική λόγω της προκαθορισμένης βάσης υπολογισμού τους, κρίθηκε σκόπιμη η προώθηση των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω αρμόδια εκπρόσωπο, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:

1. η κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αποζημίωση περιορίζεται ρητά στις περιπτώσεις που η εργασία μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργασίαμε το κομμάτι, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για εξέταση σε συνάρτηση με τις σχετικές διατάξεις του κρατικού προϋπολογισμού για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κατά τις καθημερινές μεταξύ των ωρών 7 π.μ. και 5 μ.μ. αποκλειστικά σε ελεύθερο χρόνο,

2. το κατ’ αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών δεν αφορά στο ωφέλημα που παραχωρείται σε ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους και αξιωματούχους.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τον τρόπο καθορισμού του επιδόματος οδοιπορικών, τα οποία κατατέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφάσισαν να εισηγηθούν την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τους παρόντες κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

4 Οκτωβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων