Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, για το οποίο υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 14 Ιουλίου 2017, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2017 για σκοπούς επανεξέτασής του με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να αφαιρούν από τον ειδικό φόρο πιστωτικού ιδρύματος που τους επιβάλλεται τις ισόποσες εισφορές τους στα ταμεία εξυγίανσης (Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για σκοπούς αποφυγής περαιτέρω επιβάρυνσης.

Σημειώνεται ότι οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών τόνισε ξανά την ανάγκη προώθησής του προς ψήφιση, καθότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αποφεύγονται διπλές πληρωμές από τα πιστωτικά ιδρύματα σε δύο διαφορετικά ταμεία που έχουν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την κεφαλαιακή ενίσχυση ή/και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία συζήτηση του νομοσχεδίου τα πιστωτικά ιδρύματα κατέβαλαν κατά την 30ή Ιουνίου 2017 τη δεύτερη δόση ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος για το έτος 2017, η οποία αντιστοιχεί σε €17,3 εκατομ.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου ανέφερε ενδεικτικά ότι για το έτος 2017 τα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα κατέβαλαν στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης συνολική ετήσια εισφορά ύψους €19 εκατομ. και μέχρι το έτος 2024 πρέπει να καταβάλουν συνολικά €110 εκατομ. Περαιτέρω, τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να καταβάλουν για το 2017 ετήσιο ειδικό φόρο πέραν των €70 εκατομ. εκ των οποίων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα 35/60, περίπου €40 εκατομ., θα μεταφερθούν στο Πάγιο Ταμείο, σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προς όφελος του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

Σημειώνεται ότι εκ μέρους του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου κατατέθηκε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, στο οποίο αναλύονται λεπτομερώς οι θέσεις του συνδέσμου σε σχέση με το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

  

 

27 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων