Αρχείο

    

Συμπληρωματική Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017» και «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς, για τους οποίους υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 7 Ιουλίου 2017, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και της ΠΑΣΥΔΥ.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση των εν λόγω κανονισμών αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017, για σκοπούς επανεξέτασής τους με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των κανονισμών, οι θέσεις και απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών και των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθεί μεταξύ άλλων η υφιστάμενη πολιτική χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας και άδειας χωρίς απολαβές στους δημόσιους υπαλλήλους.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του θέματος μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στην παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας σε δημόσιους υπαλλήλους για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημόσιου συμφέροντος θα θεωρείται και θα παραχωρείται μόνο στις περιπτώσεις δημόσιων υπαλλήλων οι οποίοι εξασφαλίζουν υποτροφία που απευθύνεται αποκλειστικά σε δημόσιους υπαλλήλους για σκοπούς εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω επιμόρφωσή τους για υπηρεσιακούς λόγους. Η εκπαιδευτική άδεια που θα εξασφαλίζεται υπό τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα λογίζεται όπως ισχύει και σήμερα, ως απουσία για λόγους δημόσιου συμφέροντος, και δε θα επηρεάζει το δικαίωμα και την ημερομηνία παραχώρησης προσαύξησης. Εν αντιθέσει, υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους για σκοπούς εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης με δική τους πρωτοβουλία πρέπει να αιτούνται άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, η οποία δε θα λογίζεται ως άδεια για λόγους δημόσιου συμφέροντος και δε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προαγωγής, προσαύξησης ή συντάξεων.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημόσιου συμφέροντος παραχωρείται για την εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων με σκοπό τη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας με υψηλότερου και ανώτερου μορφωτικού επιπέδου υπαλλήλους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τους κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

27 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων