Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς, για τους οποίους υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 7 Ιουλίου 2017, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και της ΠΑΣΥΔΥ.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση των εν λόγω κανονισμών αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017 για σκοπούς επανεξέτασής τους με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των κανονισμών, οι θέσεις και απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να διορθωθούν ορισμένες στρεβλώσεις και να διασαφηνιστούν ορισμένα ζητήματα που αφορούν στη μισθοδοσία και στα οδοιπορικά των δημόσιων υπαλλήλων.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αναλύοντας εκ νέου τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δήλωσαν ότι αυτές αποσκοπούν στα εξής:

1. Στην ορθή μισθοδοτική τοποθέτηση έκτακτου υπαλλήλου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία με υψηλότερους μισθοδοτικούς όρους.

2. Στο να καθοριστεί ότι τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα δημόσιου υπαλλήλου ο οποίος προάγεται και αφυπηρετεί, ενόσω βρίσκεται με άδεια χωρίς απολαβές, για λόγους δημόσιου συμφέροντος και δεν επιστρέφει στα καθήκοντά του θα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη μισθοδοσία της θέσης στην οποία ο υπάλληλος προάγεται αμέσως πριν από την αφυπηρέτησή του.

3. Στην αντιμετώπιση της ανομοιομορφίας που παρατηρείται στην εφαρμογή των προνοιών των υφιστάμενων κανονισμών που ρυθμίζουν την καταβολή οδοιπορικών στις περιπτώσεις μετάβασης υπαλλήλου από τον τόπο διαμονής του σε τόπο άλλο από την έδρα του και του ενδεχομένου κατάχρησης των προνοιών αυτών.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του θέματος η επιτροπή ζήτησε μεταξύ άλλων διευκρινίσεις για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στην ορθή μισθοδοτική τοποθέτηση έκτακτου υπαλλήλου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία με υψηλότερους μισθοδοτικούς όρους.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσαν ότι εκ παραδρομής στο πλαίσιο προηγούμενης τροποποίησης των εν λόγω κανονισμών περιλήφθηκε πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η μισθοδοτική τοποθέτηση εκτάκτου υπαλλήλου ο οποίος διορίζεται σε μόνιμη θέση με υψηλότερη μισθοδοτική κλίμακα θα γίνεται κατ’ αναλογία των προνοιών που ισχύουν για τη μισθοδοσία μόνιμου υπαλλήλου που διορίζεται σε θέση με χαμηλότερη κλίμακα, αντί κατ’ αναλογία των προνοιών που ισχύουν για τη μισθοδοσία μόνιμου υπαλλήλου που διορίζεται σε άλλη μόνιμη θέση με υψηλότερη κλίμακα.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς δεν αποδίδεται σε έκτακτο υπάλληλο που διορίζεται σε μόνιμη θέση με υψηλότερη μισθοδοτική κλίμακα άμεσα κατά το διορισμό του στη μόνιμη θέση το μέρος της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης που ενδεχομένως να κέρδισε κατά την απασχόλησή του σε έκτακτη βάση, αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της ημερομηνίας που θα λάβει την επόμενη προσαύξησή του στη μόνιμη θέση. Συναφώς, επισήμαναν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διορθώνεται η στρέβλωση που παρατηρείται στους υφιστάμενους κανονισμούς και ως εκ τούτου με την τοποθέτηση του εν λόγω υπαλλήλου στη σωστή μισθοδοτική κλίμακα αυτός θα λαμβάνει άμεσα κατά την ημερομηνία διορισμού του στη μόνιμη θέση το μέρος της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης που ενδεχομένως να κέρδισε κατά την απασχόλησή του σε έκτακτη βάση και δεν υπήρχε ο χρόνος να του αποδοθεί πριν από το διορισμό του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τους κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

27 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων