Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) (Καταργητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Χριστάκης Τζιοβάνης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) Νόμου (Νόμος αρ. 61 του 1987) όπως προβλέπεται σε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, το τελευταίο καταργεί το υπό συζήτηση ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε με στόχο τη διασφάλιση ιδίων πόρων για την ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου.

Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 79.300 και ημερομηνία 26 Αυγούστου 2015 ενέκρινε την προκήρυξη Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Νέο Κυπριακό Μουσείο το οποίο, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2015, θα ανεγερθεί με την παραδοσιακή μέθοδο της συμπερίληψης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό και στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με ανώτατο όριο τα €50 εκατομ.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων επισήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι στην επιστολή της διευθύντριας του τμήματος, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2015, καταγράφεται διαφωνία αναφορικά με την κατάργηση του εν λόγω ταμείου λόγω της τότε αβέβαιης οικονομικής κατάστασης και λόγω του ότι ο χρονικός ορίζοντας για υλοποίηση του έργου ήταν μακρύς, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η θέση του τμήματος έχει αλλάξει, αφού έχει προχωρήσει η όλη διαδικασία και έχει ήδη ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Συγκεκριμένα, η ίδια ανέφερε ότι το τμήμα συμφωνεί με την κατάργηση του εν λόγω ταμείου, νοουμένου ότι θα διασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου ενημέρωσε την επιτροπή ότι με επιστολή του γραφείου του, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2014, προτείνεται η κατάργηση, μεταξύ άλλων, και του υπό συζήτηση ταμείου μέσα στα πλαίσια της απλοποίησης των λογιστικών διαδικασιών και της πιο αντιπροσωπευτικής παρουσίασης των συναλλαγών του δημοσίου. Όπως ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω, οι πόροι του ταμείου προέρχονται κυρίως από τις εισπράξεις από τα τέλη εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίες καταβάλλονται σε αυτό σε ποσοστό 30%. Εντούτοις, οι διαθέσιμοι πόροι του εν λόγω ταμείου δεν αντιπροσωπεύονται από πραγματικές καταθέσεις σε τράπεζες αλλά μόνο με τη μορφή λογιστικών υπολοίπων. Με την κατάργηση του υπό συζήτηση ταμείου το λογιστικό υπόλοιπό του θα μεταφερθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και οι βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκε εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

27 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων