Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Μουσιούττας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί στον Υπουργό Υγείας η δυνατότητα να αναστέλλει ή να ανακαλεί τον καθορισμό μέγιστης χονδρικής και λιανικής τιμής φαρμακευτικού προϊόντος κατόπιν αιτήματος κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο σκοπείται η παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Υγείας να εξαιρεί από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του υπό συζήτηση νόμου που διέπουν την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, ώστε να μην είναι απαραίτητος ο εκ των προτέρων καθορισμός τιμής, με στόχο την απελευθέρωση της τιμής τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και με τα όσα επεξήγησαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, η πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση προέκυψε έπειτα από σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι υπάρχει νομοθετικό κενό στην υπό συζήτηση νομοθεσία σε σχέση με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων να αιτούν την ανάκληση της τιμής προϊόντων τους που συνήθως απαιτείται για εμπορικούς λόγους, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αφαίρεσης φαρμακευτικών προϊόντων από τον τιμοκατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς να αναγκάζονται οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας να αποσύρουν την εν λόγω άδεια, ώστε οι τιμές τους να μην αποτελούν αναφορά για άλλες χώρες.

Με τη δεύτερη προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επιδιώκεται η απελευθέρωση του καθορισμού, αύξησης ή μείωσης της τιμής των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), η οποία είχε αποφασιστεί και εφαρμοζόταν ήδη από το 2012 στα πλαίσια σχετικής υπουργικής γνωστοποίησης. Ως εκ τούτου, η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στην απλούστευση της σχετικής διαδικασίας και στην ουσιαστική απελευθέρωση της τιμής των ΜΗΣΥΦΑ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οργανώσεις που παρευρέθηκαν ενώπιόν της δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Παράλληλα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή, ενημέρωσε ότι δεν ενίσταται στη φιλελευθεροποίηση των ΜΗΣΥΦΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει ορθά ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι, μέχρι να διασφαλιστούν οι συνθήκες για την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού, πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα όπως η μείωση του ποσοστού κέρδους που προκύπτει από τη λιανική τιμή πώλησης ειδικά για τα ΜΗΣΥΦΑ, να επέλθει τάχιστα αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής που ήδη προωθείται και να εξαιρεθούν τα ΜΗΣΥΦΑ από την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

26 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων