Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Μαριέλλα Αριστείδου Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8 Νοεμβρίου 2016 και 5 Σεπτεμβρίου 2017. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Άμυνας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής. Ωστόσο, η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ με επιστολές της, με ημερομηνίες 31η Οκτωβρίου 2016 και 8 Νοεμβρίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με τους υπό αναφορά κανονισμούς. Περαιτέρω, η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ με επιστολή της, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή για την αδυναμία της να εκπροσωπηθεί στην επιτροπή, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι δε διαφωνεί με το περιεχόμενο των υπό αναφορά κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 και των παραγράφων 15(1) και 18 του Πρώτου Πίνακα του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η διαγραφή της υποχρέωσης για γνωστοποίηση των μη θανατηφόρων ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και σε πρόσωπα εκτός εργασίας, ώστε να περιοριστεί η υποχρέωση γνωστοποίησης μόνο στα θανατηφόρα ατυχήματα.

2. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε πρόσωπα:

α. εκτός εργασίας, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων διασκέδασης ή αναψυχής και δραστηριοτήτων ιατρικής φύσης,

β. τα οποία εργοδοτούνται σε πλοία και αεροσκάφη που ταξιδεύουν,

γ. τα οποία υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι εργοδοτούμενα πρόσωπα, όπως είναι οι κληρωτοί στρατιώτες, οι έφεδροι και οι εθνοφύλακες, εκτός στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος.

3. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών σε κατασκευές, υποστατικά, εγκαταστάσεις, αγωγούς, εξέδρες ή πλοία όπου διεξάγονται δραστηριότητες χαρτογράφησης, έρευνας, αναζήτησης, εξόρυξης ή μεταφοράς υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.

4. Η προσθήκη ορισμένων νέων περιπτώσεων επικίνδυνων συμβάντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αναμένεται να μειώσουν το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα αναφέρεται ότι η υφιστάμενη υποχρέωση για γνωστοποίηση των μη θανατηφόρων ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και σε πρόσωπα εκτός εργασίας επιφέρει εξαιρετικά μεγάλο φόρτο εργασίας στους επιθεωρητές και ανάλογα μεγάλο διοικητικό κόστος στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς όμως ουσιαστικό αξιοποιήσιμο όφελος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, αφού ανέλυσε τις πρόνοιες που προτείνονται με τους υπό αναφορά κανονισμούς, ανέφερε ότι στόχος της αφαίρεσης της υποχρέωσης γνωστοποίησης ορισμένων ατυχημάτων είναι η απρόσκοπτη συγκέντρωση των επιθεωρητών στον ουσιαστικό ρόλο του τμήματος, που αφορά ατυχήματα στο χώρο εργασίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών το μέλος της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών απασχόλησε αριθμός ζητημάτων, τα οποία διαβιβάστηκαν στο αρμόδιο υπουργείο για απόψεις. Ακολούθως, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με επιστολή του, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, διατύπωσε τις διαφωνίες του με τις πιο πάνω εισηγήσεις, αναλύοντας εκτενώς τους λόγους διαφωνίας του. Εντούτοις, η προτεινόμενη με τους κανονισμούς πρόταση για αφαίρεση της υποχρέωσης γνωστοποίησης των ατυχημάτων αυτοεργοδοτούμενων προσώπων απασχόλησε ιδιαίτερα την επιτροπή, η οποία τελικά αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την τροποποίησή τους, ώστε να παραμείνει σε ισχύ η πιο πάνω υποχρέωση, εισήγηση με την οποία διαφώνησε ο εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού επέφερε ορισμένες διευκρινιστικές και νομοτεχνικές διορθώσεις στο κείμενο των κανονισμών, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων προνοιών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

22 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων