Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές (Καταργητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Σεπτεμβρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές Νόμου.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος θεσπίστηκε το 2005 με σκοπό τη σύσταση ταμείου για την παροχή νομικής αρωγής σε πρόσωπα που επένδυσαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά την περίοδο 1999-2001 και για την εφαρμογή του οποίου θα έπρεπε να εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως να εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικοί κανονισμοί.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικοί κανονισμοί για την εφαρμογή του περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές Νόμου και ως εκ τούτου έχει καταστεί ανενεργός.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, οι εν λόγω κανονισμοί ετοιμαστήκαν από την εκτελεστική εξουσία, ωστόσο δεν προωθήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση λόγω των επιφυλάξεων που εκφράστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και των απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας επί του βασικού νόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με την εφαρμογή του εν λόγω νόμου, κατόπιν καταγγελιών ότι οι διατάξεις του ενθαρρύνουν την έναρξη δικαστικών διαδικασιών με σκοπό την αναγκαστική επιστροφή κεφαλαίων των μετόχων από εταιρείες. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θεωρεί ότι ορισμένες από τις διατάξεις του νόμου ενδεχομένως να μη συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συναφώς τυχόν θέσπιση των εν λόγω κανονισμών πιθανόν να προσέκρουε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας.

Συναφώς, όπως η ίδια δήλωσε, η εκτελεστική εξουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και τις απόψεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, κρίνει αναγκαία την κατάργηση του εν λόγω νόμου.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του ΧΑΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο αυτό στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

  

 

 

20 Σεπτεμβρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων