Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2017» και «Οι περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων - Θέσεις Προϊστάμενου ΕΑΣ, Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Λειτουργού ΕΑΣ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους, εκπροσωπώντας
Στέφανος Στεφάνου τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 3 και 10 Ιουλίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ).

Σκοπός των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 11 και 90 του περί Στοιχημάτων Νόμου, είναι ο καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης και των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων της ΕΑΣ.

Σκοπός των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 11 και 90 του περί Στοιχημάτων Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Προϊστάμενου ΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) [Κλ. Α13(ii)], Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) [Κλ. Α11(ii)], Λειτουργού ΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) (Κλ. Α8, Α10 και Α11-Συνδυασμένη Κλίμακα), Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)-Συνδυασμένη Κλίμακα) προς τη στελέχωση της ΕΑΣ με μόνιμο προσωπικό.

Ειδικότερα, με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τον τρόπο πλήρωσης μόνιμων θέσεων,

2. τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό,

3. τη διαδικασία που ακολουθείται για την πλήρωση θέσεων,

4. τους μόνιμους διορισμούς, τους διορισμούς επί δοκιμασία και τις προαγωγές,

5. την ετοιμασία υπηρεσιακών εκθέσεων,

6. το χρόνο εργασίας, την παραίτηση και την αφυπηρέτηση του προσωπικού,

7. τη μισθοδοσία και τις απολαβές του προσωπικού,

8. την ιατρική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα του προσωπικού,

9. τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού,

10. την αστική ευθύνη, τα πολιτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων,

11. τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι υπό αναφορά κανονισμοί βασίζονται στα προβλεπόμενα στον περί Στοιχημάτων Νόμο, ενώ στον εγκεκριμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο προϋπολογισμό της ΕΑΣ για το έτος 2017 περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €128.151 για τη δημιουργία δεκαοκτώ θέσεων υπαλληλικού προσωπικού, οι οποίες θα αποτελέσουν την οργανωτική δομή της Αρχής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η πρόεδρος της ΕΑΣ ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο η Αρχή δε διαθέτει μόνιμο προσωπικό και ως εκ τούτου λειτουργεί με αγορά υπηρεσιών. Ωστόσο, η άμεση στελέχωση της ΕΑΣ με μόνιμο προσωπικό κρίνεται απαραίτητη, καθότι οι αρμοδιότητες αυτής διευρύνθηκαν με την πρόσφατη αδειοδότηση του διαδικτυακού στοιχήματος, ενώ αναμένεται να διευρυνθούν περαιτέρω με την επικείμενη μεταρρύθμιση στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Όπως η ίδια αρμόδια ανέφερε, ο προϋπολογισμός της ΕΑΣ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθότι χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την είσπραξη των τελών αδειών παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια αξιωματούχο, με τους προτεινόμενους κανονισμούς δημιουργείται οργανωτική δομή και διασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΑΣ.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η ΕΑΣ έχει το δικό της προσωπικό και σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αυτού έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί προσωπικό με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες. Παρά ταύτα, σύμφωνα με την ίδια αρμόδια, η στελέχωση της ΕΑΣ με μόνιμο προσωπικό κρίνεται απαραίτητη, ώστε να ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξημένες αρμοδιότητές της και τον εποπτικό της ρόλο, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και την προστασία του κοινού από τον παράνομο τζόγο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, οι προτεινόμενοι κανονισμοί καταρτίστηκαν σε συνεργασία με την ΕΑΣ στη βάση των ισχυόντων για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Περαιτέρω, όπως η ίδια ανέφερε, οι πρώτοι υπό αναφορά κανονισμοί πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα, ώστε στον τίτλο τους να γίνεται αναφορά στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την οργανωτική δομή της ΕΑΣ, τις αρμοδιότητες του προσωπικού και τη δυνατότητα λειτουργίας της Αρχής με υπαλλήλους που θα αποσπαστούν από τη δημόσια υπηρεσία αντί με μόνιμο προσωπικό.

Η πρόεδρος της ΕΑΣ σε σχέση με το ενδεχόμενο στελέχωσης της Αρχής με υπαλλήλους που θα αποσπαστούν από τη δημόσια υπηρεσία ανέφερε ότι η Αρχή απευθύνθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, καθότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρογνωμοσύνη.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητες του προσωπικού η ΕΑΣ κατέθεσε στην επιτροπή σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως ο τίτλος των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2017».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Ηλίας Μυριάνθους, εκπροσωπώντας το μέλος της επιτροπής κ. Μαρίνο Σιζόπουλο βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

12 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων