Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ονούφριος Κουλλά Άγγελος Βότσης
Στέφανος Στεφάνου Μαρίνος Μουσιούττας
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε άτομο το οποίο δεν παραμένει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολό τους να υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους και το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για το ίδιο φορολογικό έτος να θεωρείται ως κάτοικος της Δημοκρατίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου τροποποιείται η κείμενη νομοθεσία, ώστε, επιπροσθέτως των προβλεπόμενων σε αυτή, κάτοικος της Δημοκρατίας για σκοπούς φορολόγησης να θεωρείται και άτομο για το οποίο ισχύουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, εφόσον πληρεί σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Παραμένει στη Δημοκρατία για εξήντα (60) ημέρες στο φορολογικό έτος.

2. Ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση στη Δημοκρατία και/ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία και/ή κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

3. Διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία ανήκει ή ενοικιάζεται από αυτό.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, άτομο το οποίο πληρεί σωρευτικά τις πιο πάνω προϋποθέσεις δε θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας στο φορολογικό έτος, εάν κατά το έτος αυτό τερματίζεται η υπ’ αυτού άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης και/ή εργοδότηση αυτού στη Δημοκρατία και/ή υπ’ αυτού κατοχή αξιώματος σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται κίνητρο σε άτομο το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για το ίδιο φορολογικό έτος να μεταφέρει τη φορολογική του βάση στη Δημοκρατία και να φορολογείται μόνο για τις δραστηριότητες που ασκεί εντός αυτής.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ ανέφεραν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

12 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων