Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα σχέδια νόμου και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 20 Ιουνίου 2017 και 10 Ιουλίου 2017, και τις προτάσεις νόμου του ίδιου παραρτήματος σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 16 Νοεμβρίου 2015 και 10 Ιουλίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνοδευόμενη από το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας, τα μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και του Κυπριακού Λόμπι Γυναικών. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε γυναίκα που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας να καθίσταται δικαιούχος της άδειας μητρότητας, αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων που παραχωρούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τις βιολογικές μητέρες και τις μητέρες που υιοθετούν παιδί. Ταυτόχρονα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνεται πρόνοια για την παραχώρηση άδειας μητρότητας στην παρένθετη μητέρα διάρκειας δεκατεσσάρων εβδομάδων μετά τον τοκετό. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της αντίστοιχης άδειας για τις βιολογικές μητέρες είναι δεκαοκτώ εβδομάδες και για τις μητέρες που υιοθετούν παιδί δεκαέξι εβδομάδες.

Σκοπός της υπ’ αριθμόν 2 πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και κ. Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, μαζί με την υπ’ αριθμόν 6 πρόταση νόμου, η οποία προνοεί μεταξύ άλλων για το αντίστοιχο επίδομα μητρότητας, είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στον τομέα της παρένθετης μητρότητας από τη θέσπιση του νόμου που προνοεί για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με την παραχώρηση δικαιώματος άδειας μητρότητας σε γυναίκες που έχουν αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, καθώς και σε παρένθετες μητέρες.

Σκοπός της υπ’ αριθμόν 3 πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Στέλλα Κυριακίδου και κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι επίσης η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί δικαίωμα άδειας μητρότητας σε μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας, καθώς επίσης να απαγορευθεί ο τερματισμός της απασχόλησής τους από την εργασία τους για περίοδο τριών μηνών από την ημέρα της γέννησης του τέκνου τους. Περαιτέρω, σε περίπτωση που αμέσως μετά τον τοκετό το βρέφος νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα, λόγω πρόωρου τοκετού ή άλλου προβλήματος υγείας, να παραχωρείται επιπρόσθετη άδεια μητρότητας δύο εβδομάδων για κάθε είκοσι μία ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί, αντί της μίας εβδομάδας που προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να εισαχθούν οι ανάλογες ρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή των νομοσχεδίων που κατέθεσε η κυβέρνηση για την παραχώρηση άδειας πατρότητας και άδειας μητρότητας, όπως αναλύονται στην παρούσα έκθεση, καθώς επίσης ορισμένες ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνταξη χηρείας. Πιο συγκεκριμένα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την παραχώρηση επιδόματος πατρότητας στους συζύγους των οποίων η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών.

2. Την παραχώρηση επιδόματος μητρότητας σε μητέρες που αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και σε παρένθετες μητέρες.

3. Την αφαίρεση της διάταξης της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία θα εφαρμόζεται στο εξής και για την άδεια πατρότητας, σύμφωνα με την οποία δικαιούχος τέτοιου επιδόματος που απουσιάζει από την Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου παιδιού που νοσηλεύεται στο εξωτερικό εκπίπτει του δικαιώματός του στα πιο πάνω επιδόματα για το χρονικό διάστημα της απουσίας του στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά την επιστροφή του στην Κύπρο.

4. Την εισαγωγή νέας απαίτησης σύμφωνα με την οποία δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας, σε περίπτωση που ο γάμος μεταξύ των προσώπων τελέστηκε μετά τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας του συζύγου, αποκτάται μόνο αν ο γάμος είχε χρονική διάρκεια τουλάχιστον πέντε έτη.

Σκοπός της υπ’ αριθμόν 5 πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, μαζί με την υπ’ αριθμόν 11 πρόταση νόμου, που προνοεί για τη θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία της πατρότητας, είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν διατάξεις, για να καταστήσει δυνατή την παραχώρηση δικαιώματος επιδόματος πατρότητας σε πατέρες των οποίων οι σύζυγοι γέννησαν ή υιοθέτησαν τέκνο.

Σκοπός της υπ’ αριθμόν 6 πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και κ. Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, μαζί με την προαναφερθείσα υπ’ αριθμόν 2 πρόταση νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καταστούν δικαιούχοι σε επίδομα μητρότητας οι γυναίκες που έχουν κυοφορήσει και γεννήσει παιδί για λογαριασμό ζευγαριού, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Σκοπός της υπ’ αριθμόν 7 πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Μάριο Μαυρίδη, κ. Μαριέλλα Αριστείδου και κ. Σόλωνα Κασίνη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω νόμου, ώστε μητέρα που μεταβαίνει στο εξωτερικό για σκοπούς θεραπείας της ιδίας ή του τέκνου της να μην εκπίπτει του δικαιώματός της σε επίδομα μητρότητας, εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά στο διευθυντή των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 8 κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 69 και 78 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) Κανονισμών, ώστε να εισαχθούν οι ανάλογες ρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή των νομοσχεδίων που κατέθεσε η κυβέρνηση για την παραχώρηση άδειας πατρότητας.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν 9 κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 73 και 78 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) Κανονισμών, ώστε να ανακατανεμηθούν οι εισφορές στους λογαριασμούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τρόπο που να διασφαλιστεί τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του λογαριασμού λοιπών παροχών, εφόσον θα καταβάλλεται βάσει νόμου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων το επίδομα πατρότητας. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2018 για καθαρά λογιστικούς λόγους.

Σκοπός του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να καθιερωθεί νομικά ο θεσμός της παροχής άδειας πατρότητας διάρκειας δύο συνεχόμενων εβδομάδων σε συζύγους των οποίων η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας ή στις περιπτώσεις που ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται όπως η εν λόγω άδεια πατρότητας λαμβάνεται εντός της περιόδου που αρχίζει από την εβδομάδα τοκετού/υιοθεσίας και λήγει δεκαέξι εβδομάδες αργότερα, ενώ δύναται να επεκταθεί λόγω πρόωρου τοκετού ή/και πολλαπλής κύησης. Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με τα ζητήματα που άπτονται του υπό αναφορά δικαιώματος και πιο συγκεκριμένα της προειδοποίησης για τη λήψη άδειας πατρότητας, της διασφάλισης των δικαιωμάτων του μισθωτού, των υποχρεώσεων του εργοδότη, των εξουσιών των επιθεωρητών, των αδικημάτων και των ποινών που αυτά επισύρουν.

Σκοπός της υπ’ αριθμόν 11 πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, είναι η θέσπιση νομικού πλαισίου για την προστασία της πατρότητας κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την προστασία της μητρότητας, προκειμένου μισθωτός ο οποίος παρουσιάζει στον εργοδότη του πιστοποιητικό γεννήσεως ή υιοθεσίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την πατρότητα τέκνου να έχει δικαίωμα σε άδεια πατρότητας συνολικής διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, από τις οποίες οι δύο εβδομάδες λαμβάνονται από την ημερομηνία γέννησης ή υιοθεσίας του τέκνου και οι υπόλοιπες δύο εβδομάδες αρχίζουν από την ημερομηνία επιστροφής της μητέρας στην εργασία της από την άδεια μητρότητας. Με την ίδια πρόταση νόμου γίνεται εισήγηση για την παραχώρηση επιδόματος πατρότητας στους δικαιούχους της αντίστοιχης άδειας, καθώς και για την απαγόρευση τερματισμού της απασχόλησης του πατέρα από τον εργοδότη του για την πιο πάνω περίοδο.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πιο πάνω πρόταση νόμου, η θέσπιση της προτεινόμενης νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη ενός κενού που υπάρχει όσον αφορά στο δικαίωμα του πατέρα για ανατροφή τέκνου και για παροχή σχετικών διευκολύνσεων στην οικογένεια τόσο κατά το χρόνο γέννησης ή υιοθεσίας του όσο και αμέσως μετά το χρόνο που η μητέρα επιστρέφει στην εργασία της από την άδεια μητρότητας, οπότε και οι ανάγκες φροντίδας του τέκνου είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Περαιτέρω, τονίζεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ρόλου και των δύο γονέων στα πρώτα στάδια της γέννησης ή της υιοθεσίας του τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση.

Σημειώνεται ότι, όπως έχει προαναφερθεί, η κατάθεση και η εξέταση των προτάσεων νόμου πραγματοποιήθηκε σε προγενέστερο στάδιο της κατάθεσης των υπό εξέταση κυβερνητικών προτάσεων, των οποίων την κατάθεση υποβοήθησε. Στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω προτάσεων νόμου διαφάνηκε ότι λόγω διάφορων κωλυμάτων και κυρίως συνταγματικών περιορισμών αυτές δεν ήταν δυνατό να προωθηθούν με τη θέσπιση νομοθεσίας. Ωστόσο, η συζήτησή τους αποτέλεσε την αφορμή για την ετοιμασία και την κατάθεση των υπό αναφορά κυβερνητικών σχεδίων νόμου, που ρυθμίζουν ακριβώς τα ζητήματα των προτάσεων των βουλευτών, και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει κατά βάση με τις πρόνοιες των προτεινόμενων από την κυβέρνηση νόμων και κανονισμών.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα υπό αναφορά σχέδια νόμου εξετάστηκαν μαζί με τρεις άλλες συναφείς προτάσεις νόμου, εκ των οποίων η μία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Γιώργο Περδίκη, πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, και οι άλλες δύο από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, επίσης βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. Ωστόσο, η συζήτησή τους δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής αυτή θα συνεχιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τα υπό εξέταση κυβερνητικά σχέδια νόμου, η εκτελεστική εξουσία δεν έχει διεξαγάγει οποιασδήποτε μορφής δημόσια διαβούλευση σε σχέση με αυτά.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στο στάδιο της εξέτασης των προτεινόμενων από την κυβέρνηση νομοθετημάτων στην επιτροπή, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέλυσε σε έκταση τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους. Ειδικότερα, αναφορικά με τα προτεινόμενα από την κυβέρνηση νομοθετήματα που αφορούν την άδεια και το επίδομα πατρότητας, επισήμανε ότι αυτά αποτελούν ένα ακόμα βήμα που συμβάλλει στην ισότητα των δύο φύλων, ενώ οι υπόλοιπες ρυθμίσεις διορθώνουν ορισμένες από τις στρεβλώσεις του εθνικού νομοθετικού πλαισίου και διασφαλίζουν τη δικαιότερη μεταχείριση των πολιτών. Όσον αφορά την εισαγωγή της νέας, προρρηθείσας, απαίτησης για την απόκτηση δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας, η υπουργός ανέφερε ότι αυτή κρίνεται αναγκαία, καθότι έχει παρατηρηθεί πως εκατομμύρια ευρώ εξάγονται από τον τόπο μας σε συντάξεις χηρείας από γάμους διάρκειας λίγων μηνών έως και δύο ετών. Περαιτέρω, σε σχέση με τους κανονισμούς που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση για τους λογαριασμούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ίδια επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις δεν αυξάνουν τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά γίνεται προσαρμογή της κατανομής τους, η οποία αποφασίστηκε βάσει των υπολογισμών των αναλογιστών, κατά τρόπο ώστε αυτή να μην καταστεί ελλειμματική λόγω της εισαγωγής του θεσμού του επιδόματος πατρότητας. Όπως η ίδια σημείωσε περαιτέρω, η πιο πάνω προσαρμογή θα μπορούσε να γίνει και με απλή μεταφορά, ωστόσο η εκτελεστική εξουσία έκρινε ορθότερο το όλο ζήτημα να ρυθμιστεί με την προώθηση κατάλληλης δευτερογενούς νομοθεσίας.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω και απαντώντας σε σχολιασμό που αφορούσε τη μη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι ευμενείς για τους πολίτες ή/και αποσκοπούν στη διόρθωση στρεβλώσεων και ως εκ τούτου δεν κρίθηκε αναγκαία η διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου με εμπλεκόμενους φορείς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων και των κανονισμών όπως αυτά κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος Ισότητας, παρ’ όλο που χαιρέτισε τις προτεινόμενες από την κυβέρνηση ρυθμίσεις, επισήμανε ότι εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση για την ανάγκη χορήγησης γονικής άδειας μετ’ απολαβών.

Παράλληλα, η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ, αφού χαιρέτισε τις κυβερνητικές προτάσεις, κάλεσε την κυβέρνηση να ενημερώσει τους κοινωνικούς εταίρους για το σχετικό κόστος και για το κατά πόσο έγινε ολιστική μελέτη και ειδικότερα μελέτη της επίδρασης στους ασφαλισμένους.

Κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά προνοιών, την επιτροπή απασχόλησαν ζητήματα όπως η χρονοθέτηση της λήψης άδειας πατρότητας κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, η προϋπόθεση για την προηγούμενη ύπαρξη πέντε ετών γάμου, προκειμένου να αποκτηθεί δικαίωμα για σύνταξη χηρείας, στην περίπτωση που ο γάμος πραγματοποιήθηκε μετά τη συντάξιμη ηλικία του αποθανόντος, και η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των υπό εξέταση νομοθετικών ρυθμίσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπουργό, να τροποποιήσει τα σχέδια νόμου κατά τρόπο ώστε:

1. το επίδομα πατρότητας και το επίδομα μητρότητας να καταβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις της απουσίας του δικαιούχου στο εξωτερικό για σκοπούς νοσηλείας του νεογέννητου παιδιού του, και στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω απουσία πραγματοποιείται για σκοπούς νοσηλείας άλλου τέκνου του και

2. η εφαρμογή τους να αρχίσει από την 1η Αυγούστου 2017.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων υπ’ αριθμόν 1, 4 και 10 σε νόμους και την έγκριση των κανονισμών υπ’ αριθμόν 8 και 9, όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω και μετά από την κατάλληλη νομοτεχνική επεξεργασία τους και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017», και αφού τροποποιηθούν ανάλογα όλα τα νομοθετήματα, ώστε να τεθούν σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017. Οι προτάσεις νόμου υπ’ αριθμόν 2, 3, 5, 6, 7 και 11 αποσύρονται από τους εισηγητές τους, αφού οι εισηγήσεις τους λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των κυβερνητικών νομοσχεδίων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εξέφρασε ανησυχία αναφορικά με την πρόνοια που θέτει ως προϋπόθεση την προηγούμενη ύπαρξη πέντε ετών γάμου πριν από την ημερομηνία θανάτου, όταν ο γάμος πραγματοποιήθηκε μετά τη συντάξιμη ηλικία του αποβιώσαντος, προκειμένου να αποκτηθεί δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας για τη σύζυγο. Θέση της προρρηθείσας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ότι η προτεινόμενη πρόνοια ενδεχομένως να δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των δικαιούχων και ότι θα έπρεπε να κατατεθεί και να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο μαζί με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που ετοιμάζει η εκτελεστική εξουσία αναφορικά με τις συντάξεις χηρείας, για σκοπούς αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων που αφορούν αυτό το θέμα σφαιρικά και στην ολότητά τους.

Η επιτροπή χαιρετίζει την προώθηση των σχετικών ρυθμίσεων, που ξεκίνησαν με βάση προτάσεις νόμου, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους και θα ενεργεί ανάλογα.

12 Ιουλίου 2017

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

2.

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου).

3.

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου).

4.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2017.

5.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου).

6.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου).

7.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου).

8.

Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

9.

Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

10.

Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017.

11.

Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2015.

(Πρόταση νόμου).

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων