Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Μαριέλλα Αριστείδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Αννίτα Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Γιώργος Περδίκης
Ευανθία Σάββα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου, στις 27 Μαρτίου, στις 29 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) και του Συνδέσμου προς την Προάσπιση των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων.

Παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής εκπρόσωποι του Future Worlds Center.

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου εκκρεμούσε για εξέταση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών σε προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία την εξέτασε σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιανουαρίου 2004, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Στις 16 Ιουνίου 2016 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών αποφάσισαν όπως η υπό αναφορά πρόταση νόμου από τούδε και στο εξής εξετάζεται αποκλειστικά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, ώστε να καταστεί αυστηρότερη η νομοθεσία που ρυθμίζει την αποφυγή φαινομένων βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας κρατουμένων σε αστυνομικούς σταθμούς.

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου προτείνεται αύξηση των ποινών που επισύρονται εναντίον του υπευθύνου αστυνομικού σταθμού και του υπευθύνου ανακρίσεων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ενώπιον δικαστηρίου ότι κατά τη διάρκεια της κράτησης ή μετά την απόλυση κρατουμένου ο τελευταίος υπέστη ψυχική κακοποίηση ή σωματικές κακώσεις.

Στα πλαίσια της εξέτασης του σχεδίου νόμου τέθηκε στην επιτροπή εισήγηση της εκπροσώπου της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, για την εισαγωγή νέου άρθρου 7 στις πρόνοιες της πρότασης νόμου, όπου να καθορίζεται ότι η ιατρική εξέταση που διεξάγεται στα πλαίσια της διερεύνησης των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 του βασικού νόμου γίνεται με βάση τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης (“The Istanbul Protocol”) και περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη και εξέταση για σωματική και ψυχική κακοποίηση και περαιτέρω ότι ο ιατρικός λειτουργός ετοιμάζει ακριβή γραπτή αναφορά, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί εγχειρίδιο για την αποτελεσματική διερεύνηση περιστατικών βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Η εισήγηση αυτή έγινε δεκτή από την επιτροπή και τον εισηγητή της πρότασης νόμου.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η αναφορά με το νέο άρθρο 7, που γίνεται εισήγηση να προστεθεί στην πρόταση νόμου, στο Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης αφορά συστάσεις του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να εφαρμοστούν.

Σημειώνεται επίσης ότι, στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του σχεδίου νόμου, η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εισηγήθηκε όπως οι ρυθμίσεις και οι σκοποί της πρότασης νόμου επεκταθούν με νέα νομοθετική ρύθμιση, ώστε να περιλαμβάνουν και «οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης», ώστε να αποφεύγονται κρούσματα κακοποίησης. Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε ως θέση αρχής από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, η οποία προτρέπει την εκτελεστική εξουσία να προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αποφυγή αδικημάτων κακοποίησης και σε άλλους χώρους κράτησης προσώπων, πέραν των αστυνομικών σταθμών.

Βάσει των πιο πάνω, οι προσκεκλημένοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή διαμορφώθηκε τελικά, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

,

5 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων