Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η διάταξή του σύμφωνα με την οποία η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τους εκλογείς και κατ’ ακολουθίαν η διάταξή του σύμφωνα με την οποία παράλειψη εκλογέα να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (£200).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, η κατάργηση των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας κρίνεται αναγκαία, λόγω της αδυναμίας λήψης δικαστικών μέτρων εναντίον των εκλογέων οι οποίοι επιλέγουν να απέχουν από την ψηφοφορία στις εκλογές. Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι υπό κατάργηση διατάξεις, που αφορούν την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και την ποινικοποίηση της μη συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, παραμένουν ουσιαστικά ανενεργές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέλος, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, το Υπουργείο Εσωτερικών εισηγήθηκε την υιοθέτηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι υποχρεωτική για τους εκλογείς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

5 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων