Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Μαριέλλα Αριστείδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Αννίτα Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Χρίστος Ορφανίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2017.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Ειδική Σύμβουλος της Διυπουργικής Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική Ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση Παιδιών, εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) “Hope for Children”.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και ο Υπουργός Υγείας, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, το οποίο θα έχει την ευθύνη και το συντονισμό όλων των ενεργειών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 79.116 και ημερομηνία 14 Ιουλίου 2015 ενέκρινε τη σύσταση Ad Hoc Υπουργικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με αποστολή το συντονισμό της ετοιμασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση, τη Σεξουαλική Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία. Επιπρόσθετα, με την απόφασή του με αριθμό 79.225 και ημερομηνία 29 Ιουλίου 2015, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το διορισμό της κ. Αναστασίας Παπαδοπούλου ως Ειδικής Συμβούλου της Ad Hoc Υπουργικής Επιτροπής για σκοπούς ετοιμασίας της εθνικής αυτής στρατηγικής.

Η κ. Παπαδοπούλου, ανταποκρινόμενη στους όρους εντολής που έλαβε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εκπόνησε την Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, καθώς και σχετικό σχέδιο δράσης για την τριετία 2016-2019, τα οποία επίσης εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή με αριθμό 80.430 και ημερομηνία 21η Μαρτίου 2016.

Η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019 θέτουν τις κατευθύνσεις πολιτικής και συντονίζουν την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας σε τοπικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η εθνική στρατηγική προνοεί για τη δημιουργία σώματος για την εφαρμογή και παρακολούθηση της υλοποίησής της. Για σκοπούς δημιουργίας του σώματος αυτού ετοιμάστηκε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, που τιτλοφορείται «Ο περί Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017» και προνοεί για τη σύσταση επιτροπής αρμόδιας για όλα τα θέματα που αφορούν την Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, μέλη της οποίας είναι οι Υπουργοί Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Περαιτέρω, το νομοσχέδιο αυτό προνοεί για τη σύσταση Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, το οποίο θα συντονίζει και θα ελέγχει όλες τις ενέργειες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Το συμβούλιο θα αποτελείται από πρόεδρο, που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και οκτώ μέλη, με βάση κατάλογο ατόμων που προέρχονται από τη δημόσια υπηρεσία, τις κρατικές αρχές και ΜΚΟ. Ο κατάλογος θα καταρτίζεται από τους υπουργούς που μετέχουν στην επιτροπή. Τα μέλη του συμβουλίου θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσής της για μία τριετία.

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τις ρυθμίσεις, τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του νομοσχεδίου, τόνισε ότι ήδη πολλά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται από τα αρμόδια υπουργεία και ανέφερε ότι σχετικό κονδύλι ύψους €30.000 έχει ήδη προβλεφθεί στο σχετικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία της υπό αναφορά επιτροπής.

Περαιτέρω, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι εισηγήθηκαν νομοτεχνικές βελτιώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου για την καλύτερη εφαρμογή του, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, και τόνισαν την ανάγκη το νομοσχέδιο να ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου υπήρξε προβληματισμός για διάφορες πρόνοιές του, που αφορούν ανάμεσα σ’ άλλα τη σύνθεση του συμβουλίου, τις διαδικασίες συνεδριάσεων, τις προϋποθέσεις τερματισμού των υπηρεσιών του προέδρου και των μελών του συμβουλίου κ.ά. Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος κατάθεσαν εισηγήσεις για τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, μερικές από τις οποίες έγιναν αποδεκτές από την πλειοψηφία της επιτροπής και ενσωματώθηκαν στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Εν κατακλείδι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, διαμόρφωσε το κείμενο του υπό αναφορά σχεδίου νόμου επιφέροντας περαιτέρω νομοτεχνικές και άλλες αλλαγές στο κείμενό του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

1. Να αυξηθούν από οκτώ σε εννέα τα μέλη του συμβουλίου και να είναι πρόσωπα εγνωσμένου ήθους και κύρους.

2. Να συμπεριλαμβάνονται στα μέλη του συμβουλίου τρεις ΜΚΟ και η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια.

3. Οι αποφάσεις του συμβουλίου να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και ο πρόεδρός του να έχει δευτέρα ή νικώσα ψήφο.

4. Το συμβούλιο να υποβάλλει στην επιτροπή, ανά τρίμηνο, έκθεση ενεργειών που αφορά τις αρμοδιότητές του.

5. Προστέθηκαν νέοι λόγοι για τον τερματισμό της θητείας του προέδρου και των μελών του συμβουλίου, μετά από εισήγηση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως είναι η κακοδιαχείριση, η φυλάκιση για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος κ.ά.

6. Προστέθηκε πρόνοια για την ετοιμασία από το συμβούλιο ετήσιας έκθεσης, που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην επιτροπή και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωσή της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες-Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, επιφυλάσσοντας το δικαίωμά τους να καταθέσουν τροπολογίες, αν το κρίνουν σκόπιμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

5 Ιουλίου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων