Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ονούφριος Κουλλά Άγγελος Βότσης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και στις 19 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), παρ’ όλον που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία, διαμηνύοντας όμως με επιστολή, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2017, ότι το ΚΕΒΕ συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, είναι η αντικατάσταση στο βασικό νόμο της φράσης δεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατίας με τη φράση κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας”, για σκοπούς ενιαίας ερμηνείας και συμβατότητας του νόμου που τροποποιείται με τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αλλά και τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να χρησιμοποιείται στον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο ίδιος όρος και ορισμός με αυτόν που χρησιμοποιείται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, ώστε να υπάρχει συνάφεια και συμβατότητα στο νομοθετικό πλαίσιο.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ εισηγήθηκαν συγκεκριμένες λεκτικές τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για σκοπούς καλύτερης ερμηνείας της νομοθεσίας. Συναφώς, με οδηγίες της επιτροπής το αρμόδιο υπουργείο μελέτησε την εισήγηση του ΣΕΛΚ, την οποία, σύμφωνα με σχετική επιστολή ημερομηνίας, 13 Ιουνίου 2017, υιοθετεί, εφόσον αυτή αποτελεί απλά λεκτική τροποποίηση η οποία δεν επιφέρει οποιαδήποτε ουσιώδη διαφοροποίηση στο νομοσχέδιο. Συνεπώς, στο αναθεωρημένο κείμενο η φράσηδεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία προτείνεται όπως αντικατασταθεί με τη φράση ήταν μη κάτοικος ή κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας”.

Σημειώνεται ότι η έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου λογίζεται ότι είναι η 16η Ιουλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η προηγούμενη σχετική τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας [Ν. 119(Ι)/2015].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της Συμμαχίας Πολιτών και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

5 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων