Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Συνδέσμου Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η ΠΟΕΔ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών, ώστε να παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα διαφοροποίησης της ηλικίας πρώτης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό. Σημειώνεται συναφώς ότι βασική προϋπόθεση για την εγγραφή οποιουδήποτε παιδιού στο σχολείο αυτό αποτελεί η αυτοεξυπηρέτησή του.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση εγγραφή στο Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου παιδιού το οποίο συμπληρώνει την ηλικία των τριών χρόνων οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με τη βασική προϋπόθεση ότι το παιδί είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή παιδιού σε δημόσιο νηπιαγωγείο είναι να έχει συμπληρώσει την ηλικία των τριών χρόνων πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους για το οποίο γίνεται η εγγραφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και με όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, επισημαίνονται τα εξής:

1. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων υπέβαλε αίτημα για διαφοροποίηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής σε δημόσιο νηπιαγωγείο που βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και σε παιδιά που συμπληρώνουν την ηλικία των τριών χρόνων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου της χρονιάς που γίνεται η εγγραφή, εφόσον παραμένουν σ’ αυτό κενές θέσεις.

2. Το πιο πάνω θέμα προβλημάτισε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο μεταξύ άλλων μελετά και την επέκταση του ορίου ηλικίας των παιδιών που θα εγγράφονται στην α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, καθώς και τη γενικότερη τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών. Σημειώνεται ότι το όλο θέμα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε διάφορα επίπεδα σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την ετοιμασία των υπό εξέταση κανονισμών έλαβε υπόψη του τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφεραν ότι εκ παραδρομής δεν έγινε αναφορά στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία πρέπει να εξαιρούνται από την προϋπόθεση της αυτοεξυπηρέτησης, έτσι ώστε να μη δημιουργείται δυσμενής διάκριση εις βάρος τους.

Ως εκ τούτου, στις 12 Ιουνίου 2017 το υπουργείο απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, στο οποίο αναφέρεται ότι η αυτοεξυπηρέτηση δε θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εγγραφή παιδιού σε δημόσιο νηπιαγωγείο, όταν πρόκειται για παιδί με ειδικές ανάγκες το οποίο αξιολογήθηκε από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και έχει προσδιοριστεί η παροχή σ’ αυτό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή η παροχή άλλων διευκολύνσεων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους κανονισμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών και ομόφωνα εισηγούνται την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

28 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων