Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να μειωθεί ο προβλεπόμενος σε αυτόν ελάχιστος αριθμός εκλογέων που απαιτείται για τη λειτουργία εκλογικού κέντρου, τόσο στη Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό, από τριάντα εκλογείς, που ισχύει σήμερα, σε δεκαπέντε εκλογείς.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία μεγαλύτερου αριθμού εκλογικών κέντρων και κατ’ επέκταση να διευκολυνθούν οι εκλογείς στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια εισηγήτρια, με τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού εκλογέων για τη λειτουργία εκλογικού κέντρου στους δεκαπέντε εκλογείς δεν πλήττεται η αρχή της μυστικότητας της ψήφου, η οποία πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, επειδή, ως αποτέλεσμα αυτής, αναμένεται ότι ο αριθμός των εκλογέων που θα προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα θα είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά το ενδεχόμενο ορισμένοι εκλογείς να επιλέξουν να απέχουν από την ψηφοφορία. Παράλληλα, όπως η ίδια επισήμανε, με τη λειτουργία περισσότερων εκλογικών κέντρων για σκοπούς διεξαγωγής των εκλογών προάγεται η δημοκρατία.

Στα πλαίσια της μελέτης της εν λόγω πρότασης νόμου, ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών δήλωσε στην επιτροπή ότι η υπό συζήτηση πρόταση νόμου καταστρατηγεί την αρχή της μυστικότητας της ψήφου, δεδομένου ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση ενδέχεται να λειτουργεί εκλογικό κέντρο στο οποίο να προσέρχονται μέχρι δέκα εκλογείς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την καταψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων