Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Λιλλήκας
Πανίκος Λεωνίδου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να διενεργούνται οι προεκλογικές δαπάνες σε σχέση με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας από τους υποψηφίους ή για λογαριασμό τους από τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους από τρεις μήνες, που ισχύει σήμερα, σε έξι μήνες.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου εισάγονται ρυθμίσεις, ώστε το ανώτατο ύψος των υπό αναφορά προεκλογικών δαπανών να αφορά τη χρονική περίοδο που αρχίζει έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και λήγει κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η προτεινόμενη τροποποίηση για επέκταση της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία χρονικής περιόδου για τη διενέργεια προεκλογικών δαπανών κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς διασφάλισης δικαιότερης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι η χρονική περίοδος κατά την οποία διενεργούνται οι εν λόγω δαπάνες στην πραγματικότητα αρχίζει πολύ πιο νωρίς από την έναρξη της πιο πάνω αναφερόμενης τρίμηνης περιόδου.

Στο στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών της εν λόγω πρότασης νόμου από την επιτροπή, ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενίσταται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ενδεχομένως να κρίνεται επίσης σκόπιμη η επέκταση της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία χρονικής προθεσμίας των τριών εβδομάδων για την υποβολή από τους υποψηφίους προς τον Έφορο Εκλογής σχετικής έκθεσης αναφορικά με τις προεκλογικές τους δαπάνες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων