Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Δημήτρης Δημητρίου
Πανίκος Λεωνίδου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκο Νουρή και Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε οι εκλογείς να δικαιούνται να ψηφίζουν αυτοπροσώπως στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό ταχυδρομικά παραρτήματα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών με διάταγμά του που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προς διευκόλυνση των εκλογέων που αδυνατούν να μεταβούν στο εκλογικό κέντρο στο οποίο οφείλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους εισηγητές, η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση για τη λειτουργία των ταχυδρομικών παραρτημάτων ως εκλογικών κέντρων αναμένεται ότι θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τον περιορισμό της αποχής.

Στα πλαίσια της μελέτης της εν λόγω πρότασης νόμου, ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών διατύπωσε στην επιτροπή προβληματισμούς και επιφυλάξεις σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο που θα πραγματοποιείται η καταμέτρηση των ψήφων, καθώς και για το ενδεχόμενο να προσέρχεται εκλογέας, για να ψηφίσει, κατά την ίδια εκλογική διαδικασία τόσο στο οικείο εκλογικό κέντρο όσο και στο προβλεπόμενο ταχυδρομικό παράρτημα. Παράλληλα, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, οι εκλογείς εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο και ψηφίζουν με βάση τον τόπο της συνήθους διαμονής τους και, σε περίπτωση αλλαγής του τόπου αυτού, οφείλουν να αλλάξουν την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την καταψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων