Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η διάταξή του σύμφωνα με την οποία κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκφωνείται το όνομα και άλλα στοιχεία των ψηφοφόρων που προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, τα οποία περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, έτσι ώστε να εκφωνείται μόνο το όνομα των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι στην εκφώνηση του αριθμού δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων ελλοχεύουν κίνδυνοι αναφορικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Στα πλαίσια της μελέτης της εν λόγω πρότασης νόμου ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών δήλωσε ότι η εκφώνηση του ονόματος και του αριθμού του δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων αποτελεί επιτρεπτή μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενίσταται στην υιοθέτηση σχετικής ρύθμισης, έτσι ώστε αντί του αριθμού της ταυτότητας να εκφωνείται στο στάδιο της ψηφοφορίας ο αριθμός του εκλογικού βιβλιαρίου των εκλογέων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει ότι κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα εκφωνούνται μόνο το όνομα και ο αριθμός του εκλογικού βιβλιαρίου των ψηφοφόρων που προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της ανεξάρτητου βουλευτή κ. Παύλου Μυλωνά, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της διαφοροποιημένης πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων