Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο καθορίζονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, καθώς και διαδικαστικά ζητήματα που θα ρυθμίζουν την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Οδηγία 2015/2376 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη διασυνοριακή φοροαποφυγή, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό μέσω της ενίσχυσης των εργαλείων και των μηχανισμών που καθιερώθηκαν με την Οδηγία 2011/16/ΕΕ. Ειδικότερα, με την εν λόγω Οδηγία διευρύνεται το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιληφθούν σε αυτό και οι πληροφορίες για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και για τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορολογικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να μεταφέρει τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2376 στην εθνική της νομοθεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Ιουνίου 2017. Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στη Δημοκρατία σχετική προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2017.

Στο στάδιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι αρμόδιες φορολογικές αρχές των κρατών μελών θα έχουν την υποχρέωση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με φορολογικές γνωματεύσεις που εκδίδουν αναφορικά με διασυνοριακές συναλλαγές και ειδικότερα αναφορικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του ΣΕΛΚ, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, επισήμαναν την ανάγκη τροποποίησης επιμέρους προνοιών του για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου κατέθεσε επίσης τις απόψεις του γραπτώς με σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετήσει τις εισηγήσεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του ΣΕΛΚ και καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου ενώπιόν της. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, στο οποίο επήλθαν τροποποιήσεις για σκοπούς ορθότερης μεταφοράς της Οδηγίας 2015/2376.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων